%27Geef+precisielandbouw+meer+ruimte%27
Nieuws
© Dirk Hol

'Geef precisielandbouw meer ruimte'

De Tweede Kamer vindt dat de ontwikkelingen in de precisielandbouw teveel gehinderd worden door bestaande wet- en regelgeving. Dat moet anders.

Vandaag nam de Kamer een motie aan van Helma Lodders die de regering vraagt meer aandacht te besteden aan dit probleem.

Meerwaarde

Lodders wijst erop dat de precisielandbouw in opkomst is en meerwaarde heeft voor de agrarische sector, voor de natuur en voor het milieu. Wet- en regelgeving kan de inzet van nieuwe technieken echter flink in de weg kan zitten;

De motie vraagt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) onderzoek uit te voeren naar de knelpunten. Vervolgens zou hij een plan van aanpak moeten presenteren.

Evaluatie GLB

Een motie van Lodders die vraagt om zowel de Kamer als de agrarische sector tijdig te betrekken het bepalen van een Nederlands standpunt voor de tussentijdse evaluatie van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in 2017, is ook aangenomen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.