%27Boeren+omarmen+techniek+traag%27
Nieuws
© Hendrik Begeman

'Boeren omarmen techniek traag'

De ontwikkeling en het gebruik van precisielandbouw gaan te langzaam. Bewezen technieken ondersteunen, bijvoorbeeld met EU-beleid, is volgens Europese machinefabrikanten nodig.

Met een snelle technologierevolutie kan de landbouw in de EU wereldleider worden op het gebied van digitalisering, stelt de federatie van Europese machinefabrikanten CEMA. Maar de technologieopname is op dit moment traag en dat geeft aanleiding tot zorgen.

EU-beleidsmakers, topmensen uit de industrie, digitale experts en landbouwvertegenwoordigers hebben dit eind vorige week op een conferentie in Brussel besproken. Bij digitalisering van de landbouw gaat het om zaken als intelligente machines, robots en managementsoftware.

Digitalisering van de landbouwsector kan verschillende voordelen hebben. Denk aan hogere opbrengsten, geringere milieubelasting, verbetering van het rendement, automatisering en transparantie van de landbouwproductie.

Technieken complexer

Veel trekkers en machines hebben nu al de nodige elektronica aan boord en dat zal de komende jaren alleen maar meer worden. De technieken worden steeds complexer en vragen om een flinke investering. Voor boeren en loonwerkers is het lastig om de meerwaarde zichtbaar te maken.

Tijdens de conferentie werd besproken welke rol het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2020 zou kunnen hebben om gebruik van digitale landbouwtechnologieën op te schalen. De CEMA stelt voor om nieuwe steunmaatregelen in het GLB op te nemen om het boeren makkelijker te maken om te investeren in precisietechnologie met bewezen milieuvoordelen.

Snel internet

Snel internet op het platteland is daarbij een essentiële voorwaarde. 'Om de volledige voordelen van digitale landbouw te kunnen halen, moet de EU ondersteunend, samenhangend en vooruitziend beleid ontwikkelen. Boeren die de grenzen van digitale technologieën verder willen laten opschuiven, moeten we helpen', zegt CEMA-voorzitter Richard Markwell.

Al eerder heeft Wageningen University & Research geconstateerd dat precisielandbouw een impuls nodig heeft. In het rapport 'Doorontwikkeling van de precisielandbouw in Nederland' noemt de universiteit de belangrijkste belemmeringen bij de doorontwikkeling: de complexiteit, de verhouding tussen kosten en opbrengsten en het ontbreken van geaccepteerde modellen voor databeheer. Stimuleer nieuwe initiatieven, luidt het advies.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.