Innovatiegroepen+precisielandbouw+gestart
Achtergrond
© Peter van Houweling

Innovatiegroepen precisielandbouw gestart

Met een bijeenkomst op het praktijkcentrum Reusel van de Proeftuin voor Precisielandbouw, die is gevestigd op het bedrijf van akkerbouwer Jacob van den Borne, zijn zaterdag zestien innovatiegroepen precisielandbouw gestart.

Zo'n 150 akkerbouwers, boomtelers, vollegrondsgroentetelers en fruittelers hadden zich aangemeld voor de innovatiegroepen. De zestien groepen zijn samengesteld op basis van sector, ervaringsniveau, behoeften, regio en grondsoort. De meeste deelnemers komen uit de drie zuidelijke provincies of van de Zuid-Hollandse eilanden. Het gaat vooral om gangbare akkerbouwers.

Bijna alle groepen zitten vol. Alleen voor de groep voor biologische akkerbouwers of omschakelaars kunnen zich nog deelnemers melden. De groepen komen drie jaar lang jaarlijks drie keer bij elkaar. De groepen fungeren als studiegroepen die met kennis van de partijen die deelnemen aan de proeftuin en van externe partijen, stappen kunnen zetten in precisielandbouw op hun bedrijf.

Hoger saldo

Het doel is dat de deelnemers een hoger saldo realiseren door met minder water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en dergelijke meer opbrengst te behalen.

Registreer wat je doet, anders kun je nooit een verband leggen tussen wat er gebeurt op het veld en jouw teeltmaatregelen

Jacob van den Borne, akkerbouwer in Reusel

Van den Borne Aardappelen in Reusel is een van de twee locaties van de proeftuin. Op het terrein van Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat is de tweede locatie.

Samenwerkingsverband

De proeftuin is een samenwerkingsverband tussen ZLTO, Van den Borne, Technische Universiteit Eindhoven, Proefboerderij Rusthoeve en Delphy en is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het rijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant in het kader van OPZuid.

Doel van de proeftuin is de innovatie en adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Centraal staan de innovatiegroepen met akkerbouwers, boomtelers, fruittelers, vollegrondsgroentetelers en telers uit overige open teelten.

Zoektocht

Van den Borne gaf de deelnemers een college over zijn twaalfjarige zoektocht naar de meerwaarde die precisielandbouw kan bieden. Zijn definitie van precisielandbouw is op het juiste moment, op de juiste plek de juiste teeltmaatregel nemen. Een wezenlijke voorwaarde daarvoor is goed registreren.

In zijn presentatie noemde de ondernemer vaak het teeltboekje van zijn opa, die na afloop van elke dag opschreef wat hij die dag had gedaan op welk perceel en welke bijzonderheden hij had waargenomen. Zijn opa bladerde bovendien regelmatig terug in het boekje of in het boekje van het jaar ervoor. 'Dat is het belangrijkste als je wilt leren: registreer wat je doet. Anders kun je nooit een verband leggen tussen wat er gebeurt op het veld en jouw teeltmaatregelen.'

WhatsAppgroep

De ondernemer adviseerde daarom onder andere aan elke innovatiegroep om een WhatsAppgroep te starten en daarin bij te houden wat gedaan is of wat het resultaat ervan is. 'Dat kun je ook teruglezen, net als mijn opa met zijn teeltboekje.'

Van den Borne gaf in zijn presentatie ronduit zijn mening over tal van trends in de landbouw. Hij streeft bijvoorbeeld niet naar een uniforme opbrengst over een heel perceel, maar om juist te investeren in de beste plekken, door daar bijvoorbeeld meer meststoffen toe te dienen. Tenminste, tijdens de teelt. Vóór de teelt is het streven naar uniforme groeiomstandigheden wel goed, betoogde hij.

De Reuselse akkerbouwer heeft hoge verwachtingen van de samenwerking tussen zoveel telers. 'Dan gaat de ontwikkeling veel sneller', voorspelt hij.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.