Drie+bodemscans+leggen+examen+af
Nieuws
© Harry Tielman

Drie bodemscans leggen examen af

Het Nationale Proeftuin Precisie Landbouw gaat de kwaliteit beoordelen van drie bodemkaarten die zijn gemaakt met bodemscans. De resultaten zijn naar verwachting over een maand bekend.

Op het akkerbouwbedrijf van Max Sturm in Ens, Flevoland, hebben in het kader van het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) drie systemen rondgereden waarmee bodemscans zijn te maken gemaakt: een gammastralingssensorsysteem, een Dualem-systeem en een Veris-systeem.

'Precisielandbouw gaat over het meten van variatie in het gewas en de bodem. De deelnemers van het Nationale Proeftuin Precisielandbouw willen weten welke bodemkaarten het beste zijn. Daarom zijn we een onderzoek gestart met drie bodemscansensoren', zegt precisielandbouwexpert Corné Kempenaar van Wageningen University & Research.

Op een perceel waar Sturm net het graan heeft geoogst, hebben de drie systemen een bodemscan gemaakt om basisgegevens te verzamelen voor de bodemkaart. 'Het is ook mogelijk om met satelliet- of dronebeelden een bodemkaart te maken. Bij dit onderzoek gaat het om drie verschillende systemen die met sensoren over het veld de variatie meten', legt Kempenaar uit.

Bodemeigenschappen

Bij het systeem dat werkt met gammastralingssensoren wordt de natuurlijke achtergrondstraling van de bodem gemeten. De bodemscan meet de natuurlijke radioactieve straling van de bovengrond. Deze straling is met parameters te vertalen naar bodemeigenschappen.

Het Dualem-systeem meet met een grote magneet de geleidbaarheid van de bodem aan de hand van storing in het magnetische veld. Met een kalibratie is de geleidbaarheid te vertalen naar bodemeigenschappen. Jacob van den Borne uit Reusel maakt onder andere gebruik van dit systeem.

De Veris-bodemscanner is een sensorplatform waarmee in een werkgang vier belangrijke bodemvariabelen en de hoogteligging in kaart is te brengen. Drie verschillende sensoren geven informatie over organische stof, pH en EC op bouwvoordiepte (0 tot 30 centimeter) en in de wortelzone (0 tot 90 centimeter).

Bodemmonsters

Elk bodemscansysteem verzamelt bodemmonsters voor een optimale kalibratie. 'De verwachting is dat ze binnen een maand met een bodemkaart op de proppen komen waar de variatie van dit perceel in kaart is gebracht aan de hand van organische stoffen of kleigehaltes', zegt Kempenaar.

Het NPPL-project laat zelf ook bodemmonsters onderzoeken om de bodemkaarten goed te kunnen beoordelen. Na afloop maakt het project de resultaten bekend.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.