%27Meer+regie+nodig+bij+precisielandbouwprojecten%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Meer regie nodig bij precisielandbouwprojecten'

De precisielandbouw verbreedt. Maar de kennisontwikkeling en -verspreiding is veel te veel versnipperd, zegt NPPL-projectleider Corné Kempenaar. ‘Er is veel meer regie nodig.’

Het gebruik van precisielandbouwtechnieken valt in de praktijk tegen. Boeren kijken de kat uit de boom, terwijl precisielandbouw goed kan zijn voor milieu, voedselveiligheid en de portemonnee. Om boeren meer bekend te maken met de mogelijkheden is ruim twee jaar geleden gestart met de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Uit de ervaringen met de deelnemende boeren binnen NPPL blijkt dat het bij precisielandbouwtechnieken nauwelijks gaat om plug-and-play. Verkopers beloven soms meer dan hun technische collega’s kunne n waarmaken. Bovendien zou er sprake zijn van ‘onbalans in de businesscase’ van precisielandbouw: de leverancier verdient er zeker aan, voor de boer is dat maar afwachten.

‘Het verwachtingsmanagement rond precisietechnologie laat vaak te wensen over. Bij de aanschaf, maar ook bij de ondersteuning achteraf’, zegt Corné Kempenaar van Wageningen University & Research (WUR). ‘Soms zie je dat complexe systemen met een Engelse handleiding worden afgeleverd. Of wordt tot aanschaf overgegaan vanwege subsidie. Dat schiet niet op.’

Besparing

De eerste twee jaar NPPL heeft zeker wat opgeleverd, vindt Kempenaar. Met de huidige technieken en mechanisatie is zo’n 20 tot 30 procent besparing op gewasbeschermingsmiddelen mogelijk. Niet altijd is er sprake van meer kilo’s en of een beter kwaliteit. Om te zorgen dat het per saldo wat voor de ondernemer oplevert, is het belangrijk om gebruik te maken van relatief goedkope satellietbeelden.

Kempenaar: ‘Wat we ook zien, is dat er bij het hebben en gebruiken van taakkaarten regelmatig problemen ontstaan. De standaardisatie is niet goed, na een update is software niet meer compatibel met het formaat van de taakkaart. Of de boer volgt de complexe instructie niet goed op om een en ander goed op de terminal te krijgen. Precisietechnieken zijn nog te ingewikkeld om zomaar gemeengoed te worden.’

Knelpunten

Uit een inventarisatie van knelpunten rond precisielandbouw blijkt dat deze het individuele bedrijf overstijgen. Er worden elf knelpunten genoemd die dringend aandacht moeten krijgen om precisielandbouw vooruit te helpen: problemen met taakkaarten, kwaliteit van de data, middelenvoorschriften, onbekendheid, ingewikkeldheid, gebrek aan training en opleiding, te weinig standaardisatie, lange terugverdientijd/geen verdienmodel, license to operate, datapositie van de boer.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.