Brabantse+Boerderij+van+de+Toekomst
Nieuws
© John Claessens

Brabantse Boerderij van de Toekomst

Provincie Brabant wil de omslag naar kringlooplandbouw versnellen en werkt daarbij samen met het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij Van den Borne Aardappelen in Reusel. Dat centrum wordt omgedoopt in de Brabantse Boerderij van de Toekomst.

Op de boerderij van de toekomst moeten volgens het provinciebestuur innovaties worden ontwikkeld en ingevoerd. Provincie Noord-Brabant, het ministerie van LNV, Wageningen University & Research en ZLTO hebben zich achter dit initiatief geschaard.

In de Boerderij van de Toekomst werken boeren samen met beleidsmakers, kennisinstellingen, agrofoodketenpartijen en het hightechbedrijfsleven. Er worden nieuwe teeltsystemen, methoden en technologie├źn getest en gedemonstreerd, zodat deze sneller en beter beschikbaar komen voor de praktijk.

Water en Bodem

Vraagstukken liggen veelal op het gebied van water en bodem, herstel van natuurwaarden en biodiversiteit in de landbouw, maximaal gebruik van reststromen en hoe om te gaan met een teveel en een tekort aan water.

Volgens de Brabantse gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (landbouw en natuur) gaat de hele voedselketen er door de samenwerking op vooruit. 'Op de Boerderij van de Toekomst wordt in de eigen, lokale context gewerkt aan het rijpen van innovaties. Leveranciers, start-ups en kennisinstellingen worden uitgedaagd om met antwoorden te komen op de vragen vanuit de sector.'

Annie de Veer, directeur Strategie, Kennis en Innovatie bij LNV, spreekt van een mooi initiatief waarin zowel duurzaamheidsaspecten als hightechoplossingen een belangrijke rol spelen. 'Er is duidelijk veel kennis aanwezig beneden de rivieren. Jacob van den Borne kijkt goed hoe je innovaties en ontwikkelingen ook rendabel kunt maken.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.