Precisietechniek+voor+optimale+pootaardappelopbrengst
Nieuws
© Stichting Greenport Noord-Holland Noord

Precisietechniek voor optimale pootaardappelopbrengst

Precisietechnologie wordt ingezet om een optimale pootaardappelopbrengst te behalen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Groter is namelijk niet altijd beter, zeker niet als het gaat om pootaardappelen.

Onderzoeker en akkerbouwer Koen van Boheemen is ervan overtuigd dat de pootaardappel in de toekomst van plant tot lopende band tot in detail kan worden gevolgd. Een eerste stap wordt gedaan binnen POP3-project Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen.

'Hoewel, het gaat eigenlijk niet om een eerste stap. Er wordt bijvoorbeeld al gewerkt met gps en met drones, ook dat valt onder precisietechnologie', vertelt Van Boheemen. 'Er gebeurt van alles in de aardappelsector.'

Onderzoeken en experimenten

Niet zo vreemd, want boeren zitten echt te springen om methodes om de teelt te optimaliseren en de meeste onderzoeken en experimenten zijn veelbelovend. Als onderzoeker aan Wageningen University & Research (WUR) werkt hij onder andere aan de thema's precisielandbouw en robotica.

Een project als dit is hem dus op het lijf geschreven. Van Boheemen: 'Sterker nog, als team hebben we zelf ook aan het voorstel voor dit project meegewerkt. En ja, als aardappelteler heb ik natuurlijk veel affiniteit met dit onderwerp.'

Duurbetaalde maatklasse

De aardappelen met een grootte tussen 28 en 55 millimeter brengen het meeste op. In de meest ideale situatie leidt precisietechnologie tot zodanige teeltmaatregelen dat zoveel mogelijk aardappelen in de duurbetaalde maatklasse uitkomen. Maar zover is het nog niet.

Van Boheemen: 'Binnen dit project werken we aan een detectiemodel dat de aardappelen scant met behulp van computer vision cameratechnieken. De bijbehorende camera hangt boven de laatste transportband van de rooimachine. De aardappelen zijn dan het schoonst, dus het makkelijkst te scannen.'

Opbrengst bepalen

Het streven is dat het model elke aardappel afzonderlijk herkent en daar informatie over geeft. 'Kijk, op dit moment wordt op de rooimachine het gewicht gemeten om zo de opbrengst te bepalen. Maar het gaat juist om de grootte van elke aardappel afzonderlijk', zegt Van Boheemen.

'En het liefst willen we dat het apparaat eindelijk nog meer dingen gaat herkennen, zoals kluiten die zijn achtergebleven of beschadigde aardappelen of aardappelen met schurft. Als we in staat zijn om elke aardappel apart in beeld te brengen, dan kunnen we kijken naar het vervolg.'

Meten en anticiperen

Het meten is een, het anticiperen op het resultaat is een tweede. 'Dat zit zo', legt Van Boheemen uit. 'Als we weten hoe de maten verdeeld zijn, kan er ook gezocht worden naar maatregelen die de oogst verder kunnen optimaliseren.'

'Daarbij kun je denken aan aanpassingen in de bemesting of het moment van het doodmaken van de plant, zodat de groei van de aardappel - precies op tijd - stopt. De truc zou zijn om de kleinste aardappelen tot 28 millimeter te laten groeien en tegelijkertijd de grotere niet boven de 55 millimeter uit te laten komen.'

Informatie verzameld

De eerste meting vond in 2019 binnen het project plaats. Met een proefopstelling is informatie verzameld over de netto-opbrengst, het aantal en de maatvoering. Nu de oogst van 2020 de grond uit is, kan het proefmodel op de nieuwste lichting pootaardappelen worden toegepast.

'Het maken van een detectiemodel is goed te doen; het verder verfijnen is moeilijker. We zien dat het model best gevoelig is voor verschillen per oogstjaar. Daarom willen we graag ook in 2021 nog verder met het project', zegt Van Boheemen.

Betrouwbaarder model

Inmiddels is verlenging toegekend, mede doordat er in het begin van het project wat vertraging op de lijn zat. In plaats van een eerste meting in 2018 werd dat 2019. 'Met meetgegevens van drie jaren komen we gewoon een heel stuk verder en kunnen we een veel betrouwbaarder model bouwen.'

Project 'Precisie technologische ontwikkeling in Pootaardappelen (POP3)' kwam mede tot stand dankzij een bijdrage vanuit provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: 'Europa investeert in zijn platteland'. Aan het project werken verder twee andere akkerbouwers, Amsterdam Green Campus, Aeres, UvA en de WUR mee.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.