Smart+bigbags+meten+temperatuur+pootgoed
Nieuws
© HZPC

Smart bigbags meten temperatuur pootgoed

HZPC zet met de pilot 'Smart bigbags' het internet of things in om kennis te delen en meer grip te krijgen op het leveringsproces van pootgoed.

Tussen december en april worden 1.100 grootverpakkingen voorzien van een intelligente chip. Klanten kunnen daar bij ontvangst hun smartphone tegenaan houden om de teeltadviezen te downloaden die bij het gekochte pootgoedras horen. Bovendien zijn honderd van deze chips uitgerust met een microsensor die tijdens het transport de temperaturen uitleest.

De pilot 'Smart bigbags' is een vervolg op een proef met tachtig slimme bigbags die vorig seizoen bij klanten in Spanje werden afgeleverd. 'Dat bleek succesvol. Daarom schalen we nu verder op', zegt marketingspecialist Hans Langedijk van HZPC. 'Om erachter te komen of het downloaden van rasinformatie overal even goed wordt opgepakt, zenden we dit keer 1.100 slimme bigbags naar Bulgarije, Frankrijk, Italië, Portugal, Servië, Spanje en Turkije. Bij het uitlezen van de chip via de eigen smartphone krijgt elke afnemer onze teeltadviezen direct in de eigen taal. Zo maken we het delen van informatie zo makkelijk mogelijk.'

Transportcondities meten

Nieuw in de pilot is dat een deel van de chips is uitgerust met een temperatuursensor. Langedijk: 'We vroegen ons af of de slimme bigbags ook inzetbaar zijn om transportcondities te meten, omdat die informatie ons kan helpen om eventuele klachten over het pootgoed later beter te herleiden.'

Partijen kunnen weken onderweg zijn naar consumptietelers, met soms overslag tussen vrachtwagen, trein en boot, terwijl temperatuurschommelingen de kwaliteit van het pootgoed niet ten goede komen. 'Daarom willen we graag meer inzicht in de condities tijdens verzending. In deze pilot focussen we alleen op de temperatuur, maar voor de toekomst denken we ook aan sensoren voor het meten van luchtvochtigheid, CO2 en schokintensiteit.'

Nieuwe pootgoedrassen

'We zetten de slimme bigbags in deze pilot vooral in bij onze nieuwe rassen', vult de marketingspecialist van HZPC aan. 'Als telers nog onbekend zijn met een pootgoedras, dan zullen ze de ras- en teeltinformatie eerder downloaden en is de bereidheid om te leren groter. Bovendien is het vooral bij jonge rassen van belang om het totale proces goed te monitoren – inclusief factoren als transportcondities – zodat we eventuele knelpunten in de praktijk beter kunnen achterhalen.'

De eerste slimme bigbags zijn al onderweg en de uitlevering gaat door tot april 2021. Daarna volgt evaluatie van de uitkomsten. Langedijk: 'Als deze pilot onze positieve verwachtingen bevestigt, dan hopen we de mogelijkheden van het internet of things stapsgewijs verder uit te breiden in ons leveringsproces.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.