Ammoniakconcentratie+stuurt+mestschuif+aan
Nieuws
© Robin Britstra

Ammoniakconcentratie stuurt mestschuif aan

Zodra een sensor op de mestschuif merkt dat de ammoniakconcentratie wordt overschreden, gaat de schuif nog een keer door de stal heen. Deze techniek kan volgens Connecting Agri & Food zorgen voor een schonere vloer en uiteindelijk een lagere emissie.

In het project 'Integraal sturen van ammoniakemissie in melkveestallen' is in twee stallen onder meer elke tien minuten de ammoniakconcentratie gemeten. De sensoren hingen op 4 meter hoogte. Zodra de ammoniakconcentratie in de stal piekte boven de referentiewaarde van 0,6 parts per million (ppm), ging er een signaal naar de aansturingskast van de mestschuif.

Standaard maakte de schuif elke twee uur een ronde door de stal. Als er een signaal werd gegeven, maakte de schuif een extra ronde om de mest van de stalvloer te verwijderen. De verzamelde data konden worden ingezien op het dashboard van Slimme Stal. De proef werd uitgevoerd van medio 2019 tot einde 2020.

Uit de proef blijkt dat het mogelijk is de procescomputers aan te sturen op basis van gemeten ammoniakconcentraties. Hoewel de vloer schoner was door de extra ronde van de mestschuif bij overschrijding van de referentiewaarde, is niet direct in de resultaten terug te zien dat de ammoniakconcentratie zakte.

Extra metingen nodig

Als mogelijke oorzaak noemt Connecting Agri & Food, die de Slimme Stal-software ontwikkelde, dat de gebruikte sensoren de lage referentiewaarde van 0,6 ppm niet goed genoeg konden meten, ondanks dat deze net binnen het bereik van de sensor viel. De metingen werden gedaan op 4 meter hoogte. Wellicht dat extra metingen, bijvoorbeeld op roosterniveau, meer inzicht kunnen geven in de concentraties in de stal.

Naast de mogelijkheden voor het aansturen van de mestschuif, roept dit nieuwe wensen en vragen op, geeft Connecting Agri & Food aan. Ook kan er worden gedacht aan het aansturen van ventilatoren op basis van de klimaatdata. Verder bleek onder meer dat de dakconstructie (hoeveelheid luchtverversing), veebezetting en windsnelheid van invloed zijn op de concentraties in de stal.

Conclusie van de proef is dat de techniek nog verder moet worden ontwikkeld om deze te kunnen toepassen in de praktijk. En er moet aanvullend onderzoek worden gedaan naar het optimale aantal schuifbewegingen per uur.

Gebreken in techniek

Zo bleek bijvoorbeeld dat als de mestschuif tijdens zijn 'standaardronde' het signaal ontvangt dat de ammoniakconcentratie te hoog is, deze stopt stopt midden in zijn ronde. Als er een nieuwe trigger wordt gestuurd of als na twee uur de nieuwe 'standaardronde' begint, werkt de schuif weer. Tijdens het project is hier geen oplossing voor gevonden, anders dan dat de veehouder handmatig de schuif naar het begin- of eindpunt brengt.

Als de ammoniakconcentratie na het signaal langere tijd boven de 0,6 ppm blijft, komen er geen extra, tussentijdse schuifrondes. Terwijl dat volgens de concentratienorm wel zou moeten. Pas als de ammoniakconcentratie weer onder het referentiepunt ligt en opnieuw stijgt naar boven de 0,6 ppm, komt er een nieuwe trigger.

Plaatsing van sensor

De ontwikkelaars noemen het ook niet wenselijk dat, wanneer de ammoniakconcentratie zich constant boven de referentiewaarde bevindt, de mestschuif continu heen en weer blijft schuiven. Onbekend is ook welke invloed de plaats en hoogte van de sensor in de stal hebben op de emissieberekeningen. Ook hiervoor is aanvullend onderzoek nodig.

Het project 'Integraal sturen van ammoniakemissie in melkveestallen' is mede mogelijk door steun van Landbouw Innovatie Noord-Brabant.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.