Interesse+bij+glastuinders+voor+autonoom+telen+groeit
Nieuws
© WUR

Interesse bij glastuinders voor autonoom telen groeit

De belangstelling voor autonoom telen in de glastuinbouw neemt toe. Telers vinden dat het autonoom maken van de water- en nutriëntengift een grote meerwaarde kan zijn.

De 'autonomous greenhouse challenges' van de afgelopen twee winters met komkommers en tomaten hebben laten zien dat het mogelijk is om een kas op afstand te sturen en daarin efficiënt om te gaan met arbeid en energie, met een goede productie.

Door de coronacrisis wordt de behoefte aan autonoom telen groter. Er is behoefte aan vers, gezond voedsel en het feit dat er voldoende arbeid is in de kas, is niet meer vanzelfsprekend. Daarom werkt de businessunit Glastuinbouw van Wageningen University & Research samen met bedrijfsleven aan de realisatie van de autonome kas in het Agros-project 'Naar een autonome kas'. Doel van dit project is het sturen van de teelt op afstand op basis van de stand van het gewas, waarbij plantsensoren een grote rol spelen.

Belichte komkommerteelt

Op dit moment loopt de eerste proef van het Agros-project, waarbij gebruik wordt gemaakt van de belichte komkommerteelt in de Winterlichtkas in het Zuid-Hollandse Bleiswijk. In deze teelt is een groot aantal sensoren geïnstalleerd die continu metingen doen aan het lichtniveau in het gewas, EC en watergehalte van de mat, wateropname en verdamping via weggoten, sapstroom en stengeldikte, en via camerasystemen aan de ontwikkeling van het gewas.

De resultaten van deze sensoren worden gecombineerd om na te gaan welke sensoren het meest geschikt zijn om te gebruiken in de algoritmes die de autonome kas aan moeten sturen. Bij het ontwikkelen van deze algoritmes is het belangrijk wat telers zelf de grootste uitdagingen vinden in het regelen van hun klimaat. Om hierachter te komen, is een vragenlijst opgesteld, die enkele komkommertelers hebben ingevuld. De reacties van de telers helpen om prioriteit aan te brengen in de ontwikkeling van de algoritmes.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.