Weerstation+helpt+teler+bij+verbeteren+timing+bij+spuiten
Nieuws
© Koos van der Spek

Weerstation helpt teler bij verbeteren timing bij spuiten

Telers die een eigen Sencrop-weerstation kopen, kunnen AgroVision machtigen om de data openbaar te maken. De telers krijgen dan toegang tot het complete netwerk. De bredere dekking van weergegevens verbetert het advies bij gewasbescherming.

AgroVision en Sencrop verzorgden onlangs een gezamenlijk webinar over bewust spuiten met eigen weerdata. De grilligheid van het weer en opgelegde milieumaatregelen hebben veel impact op gewasbescherming. Meer dan ooit zijn de dosering en timing bij het spuiten belangrijk.

'Boeren hebben te maken met de weersverschillen op korte termijn. Denk aan de wisselvalligheid van het weer, zoals hevige buien, droge periodes en warme zomers. De wisselvalligheid heeft invloed op ziekten en plagen. Trips nemen toe bij een hogere temperatuur. Nauwkeurige weergegevens zijn bij gewasbescherming daarom belangrijk', zegt Kees Vogelaar, specialist adviessystemen van AgroVision.

Nauwkeurig advies

Steeds meer telers werken daarom met een Sencrop-weerstation. Volgens salesmanager Chris van Maanen van Sencrop gaat het in Europa om 17.000 stuks. Gekoppeld aan CropVision Gewis van AgroVision geeft een weerstation een nauwkeurig en perceelsgericht spuitadvies voor alle gewassen en middelen.

Boeren hebben te maken met de weersverschillen op korte termijn

Kees Vogelaar, specialist adviessystemen van AgroVision

'Als je als teler een Sencrop-weerstation hebt en kiest voor een openbaar netwerk, biedt dat toegang tot de andere weerstations. In bijvoorbeeld Flevoland gaat om zestig stuks. Alle gegevens komen naar je telefoon en alles wordt elke tien minuten opgeslagen. Zo krijg je een historie over de neerslag en kun je meerdere jaren met elkaar vergelijken. Ook krijg je realtime informatie', zegt Van Maanen.

Berichten ontvangen

De salesmanager van Sencrop zegt dat telers zelf waarschuwingsgrenzen in het systeem kunnen instellen om op het juiste tijdstip berichten te ontvangen. Bijvoorbeeld als bij 20 millimeter neerslag een nieuwe bespuiting nodig is.

'Binnen een straal van 5 kilometer kan de neerslag verschillen. Bij een weerstation bij Zuidoost-Lelystad is vorig jaar op 14 augustus 40 millimeter geregistreerd. Dichtbij ging het om maar 10 millimeter.'

Ziekten bestrijden

Telers die gebruikmaken van het netwerk, krijgen inzicht in de verschillen en weten welk perceel als eerste om gewasbescherming vraagt en naar welke ze nog niet toe hoeven. 'Samen met AgroVision biedt dat de mogelijkheden om ziekten effectief te bestrijden en goed om te gaan met gewasbeschermingsmiddelen', zegt Van Maanen.

Weerdata en spuitadvies gaan hand in hand met elkaar. Als onderdeel hiervan hebben beide organisaties ruim twee jaar geleden een koppeling tot stand gebracht tussen de Sencrop-weerstations en de CropVision-adviessystemen van AgroVision. Ruim 150 Sencrop-weerstations zijn nu op CropVision aangesloten.

Middel staat centraal

Het adviessysteem CropVision Gewis geeft advies over het middel, de dosering en de effectiviteit in relatie tot het weer. 'Hier staat dus het middel centraal en niet de ziekte', zegt Vogelaar.

'Het doel van CropVision Gewis is om de invloed van de weersomstandigheden op een bespuiting in beeld te brengen. We willen de optimale omstandigheden bij de teler duidelijk maken. Middelen met een nieuwe formuleringstechniek zijn soms wel minder weersafhankelijk.'

CropVision Gewis bestaat al 25 jaar en is volgens de specialist adviessystemen nog steeds actueel. Hij wijst op het wegvallen van neonicotinoïden, het belang van MH-toepassingen, beperking van het aantal herbiciden in uien en de nieuwe loofdodingsmiddelen die weersafhankelijker zijn.

Phytophthora

De integratie tussen AgroVision en Sencrop zorgt voor een fijnmazig netwerk en brengt goed in beeld wat voor actie telers moeten ondernemen. De sterke groei van het aantal weerstations en de betere dekking door de samenwerking zijn volgens Vogelaar onder andere van belang bij de bestrijding van phytophthora in aardappelen en ziekten in uien.

'We kunnen per uur een berekening maken voor het beste moment van een bespuiting. We brengen standaard vijf dagen in beeld: van gisteren tot overmorgen. We brengen onder andere met een groene kleur in beeld wanneer er voor weersgevoelige middelen ruimte is om de dosering te verlagen. Is het vanavond gunstig of morgenvroeg beter? Voor sommige bespuitingen, zoals tegen onkruid, is uitstellen vaak slecht.'

Lagere dosering

Bij het toepassen van de middelen onder de goede omstandigheden is de dosering tot 20 à 25 procent te verlagen. Dat geldt niet voor alle middelen.

Adviessysteem CropVision ProPhy voor in aardappelen
Naast CropVision Gewis is er CropVision ProPhy, een adviessysteem voor consumptie-, poot- en zetmeelaardappelen. CropVision ProPhy geeft advies voor phytophthora en alternaria: wel of niet spuiten, middeltype en eventueel de dosering. Telers kunnen mancozeb dit jaar voor het laatst inzetten tegen phytophthora. Mancozeb is als basisfungicide voor veel telers een cruciaal gereedschap om gewassen gezond te houden. Het wordt gezien als een mokerslag voor telers die geen goede alternatieven krijgen aangereikt. Tegelijk krijgen telers te maken met verschuiving van de schimmelpopulatie. Alternaria neemt bij de teelt van aardappelen toe en de effectiviteit van de diverse middelen loopt terug. De nieuwe loofdodingsmiddelen Spotlight en Quickdown werken trager dan Reglone en Finale, die niet meer zijn toegestaan. Al deze veranderingen maken een adviessysteem als CropVision ProPhy belangrijk.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.