Melkveehouders+zetten+satelliet+in+voor+ideale+maaimoment
Nieuws
© Henk Bouwman

Melkveehouders zetten satelliet in voor ideale maaimoment

Drie melkveehouders in het Groene Hart experimenteren dit jaar met satellietbeelden om het ideale maaimoment van het gras te bepalen. Daarmee hopen ze een zo goed mogelijk winterrantsoen binnen te halen.

De melkveehouders koppelen gegevens van het veld aan satellietbeelden van hun percelen om de voedingswaarde en hoeveelheid gras in te schatten. Het gaat om een project van LTO Noord met BioScope, de drie melkveehouders en een cluster van loonwerkbedrijven.

Vorig jaar zijn per melkveehouder drie percelen gedurende het hele jaar onderzocht. Ook zijn kaarten gemaakt van de actuele hoeveelheid gras en stikstof. Maar op basis van deze data is het nog niet mogelijk om te bepalen hoeveel kilo gras er groeit of beschikbaar is op het perceel en hoeveel eiwit en suiker het gras bevat.

Volgende stap

Het experiment in 2021 gaat daar verandering in brengen. Voor de volgende stap in het onderzoek worden de proefpercelen nogmaals dagelijks met satellieten in kaart gebracht. Per week worden van de proefpercelen monsters vers gras afgenomen en geanalyseerd op voederwaarde. Met deze gegevens worden de gemeten waardes omgerekend tot kengetallen voor de boer.

In de toekomst kunnen melkveehouders percelen vanuit de computer analyseren om te bepalen wanneer voldoende gras beschikbaar is om te maaien of te weiden. Ook kunnen ze de benutting van dit ruwvoer optimaliseren.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.