Project+richt+zich+op+betere+aardappelrassen
Nieuws
© Haijo Dodde

Project richt zich op betere aardappelrassen

Het 2,5-jarige onderzoeksproject 'Met hybridekracht meer aardappel' heeft als doel het versneld ontwikkelen van verbeterde aardappelrassen met een hoge en stabiele opbrengst.

Deze aardappelrassen moeten juist goed presteren onder moeilijke omstandigheden en bij een veranderend klimaat. Initiatiefnemers voor het project zijn Meijer Potato, Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve, HZ University of Applied Sciences, de Universiteit van Amsterdam, 3BM IT-Solutions en Aurea Imaging.

Het onderzoeksproject combineert verschillende disciplines, zoals dronetechnologie, genetica, bio-informatica, data science, digitalisering en plantenfysiologie. Deze zijn volgens de onderzoekpartners nodig om grote stappen te zetten in de veredeling. In een serie van experimenten worden belangrijke eigenschappen als stikstofefficiëntie en droogte- en zoutstresstolerantie ontrafeld.

1,6 miljoen euro

De totale begroting van het project bedraagt 1,6 miljoen euro. Daarvan wordt 625.000 euro als financiële steun beschikbaar gesteld via het Rijk en provincie Zeeland. De provincie doet dat vanuit het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (Efro) in het kader van REACT-EU. Veel van het geplande onderzoek zal in Zeeland worden uitgevoerd.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.