Vorderingen+precisielandbouw+in+het+geding+door+wildgroei+aan+software
Nieuws
© Han Reindsen

Vorderingen precisielandbouw in het geding door wildgroei aan software

In de precisielandbouw is een wildgroei aan softwaresystemen ontstaan die niet met elkaar communiceren. Dit is volgens NPPL-deelnemers Jacob van den Borne en Daniël Cerfontaine een van de redenen dat precisielandbouw niet van de grond komt. 'Als je niet alles van hetzelfde merk hebt, loop je tegen problemen aan.'

Akkerbouwers Van den Borne en Cerfontaine doen ervaringen op binnen de Nationale Proeftuin Precisie Landbouw (NPPL). Voor het uitwisselen van onder andere beeldmateriaal, taakkaarten en bedrijfsmanagementsystemen lijken boeren steeds meer op ICT'ers, stellen de ondernemers.

Van den Borne in het Noord-Brabantse Reusel valt het al langer op dat veel software niet met elkaar communiceert. 'Er zijn een heleboel leveranciers met softwarepakketten voor boerenbedrijven. Boeren hebben vaak meerdere pakketten, maar de verschillende soorten dataformaten hebben meestal niet de mogelijkheid met software van een andere leverancier te worden gelezen.'

Veel software communiceert dus niet met elkaar. Van den Borne noemt als voorbeeld daarvan de software van John Deere, Claas en Ag Leader, maar dit geldt ook voor veel andere leveranciers. Van den Borne: 'Het is in mijn ogen een van de redenen dat precisielandbouw niet van de grond komt. Als je niet alles van hetzelfde merk hebt, loop je tegen problemen aan.'

Te veel onbruikbare data

Cerfontaine in het Limburgse Berg en Terblijt loopt voorop met data-analyse. Net als Van den Borne verzamelt hij al jarenlang data over zijn bedrijf. Eerder gaf hij tegenover NPPL aan dat er op dit moment nog veel data wordt gecreëerd waarmee hij niets kan.

De huidige managementsystemen kosten volgens Cerfontaine te veel tijd en werken simpelweg niet op een correcte manier met alle andere automatiseringssystemen. De ondernemer gaf aan al met verschillende softwareleveranciers te hebben gesproken, maar geen van de pakketten voldeed aan de wensen.

Manager Conny Graumans van het platform AgroConnect ziet meerdere boeren worstelen met software en denkt dat er pas een oplossing komt wanneer het probleem bij de leveranciers zelf genoeg in kaart is gebracht. 'Als klanten beginnen te klagen, gaan bedrijven het echt vervelend vinden en gaan ze er energie in stoppen. Het is dus belangrijk dat boeren een duidelijk signaal afgeven aan leveranciers.'

Datagedreven landbouw

Wageningen University & Research (WUR) bracht in oktober 2020 een knelpuntenanalyse naar buiten over het datagebruik op het boerenbedrijf. Een van de belangrijkste aanbevelingen die daaruit naar voren kwam, is dat het nodig is om afspraken te maken over architectuurprincipes voor software. De onderzoekers stellen dat afspraken hierover de basis moeten vormen voor een dataruimte waarmee nieuwe mogelijkheden ontstaan voor datagedreven landbouw.

Een vrees vanuit de stakeholders die meewerkten aan de knelpuntenanalyse van WUR is dat uiteindelijk een grote internationale leverancier zoals Google, Huawei Apple, Amazon of Microsoft in het gat springt. Dan heeft deze alle data van de agrarische sector in handen en wordt de sector te afhankelijk van één technologiebedrijf.

Op dit moment kost data bij elkaar brengen voor monitoring, verantwoording en sturing in bedrijfsprocessen nog te veel tijd en geld. In Nederland alleen zijn al zo'n 25 verschillende platforms voor precisielandbouw te vinden, die moeizaam of niet op elkaar aansluiten. Daarmee lijkt sprake te zijn van een wildgroei aan verschillende softwaresystemen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.