Boeren+in+Belgi%C3%AB+krijgen+subsidie+voor+precisielandbouw
Nieuws
© Han Reindsen

Boeren in België krijgen subsidie voor precisielandbouw

Vlaamse agrarisch ondernemers die plaatsspecifiek bekalken of via gps meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen toedienen, komen in aanmerking voor een subsidie per hectare.

Als overgangsmaatregel naar het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) keurde de Vlaamse overheid voor 2022 vijf pre-ecoregelingen goed. Dit zijn verbintenissen waarbij de landbouwers zich vrijwillig verbinden om maatregelen te nemen die een gunstig effect hebben op milieu, klimaat en biodiversiteit.

Met precisielandbouw kunnen landbouwers meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook zaden en water efficiënter inzetten. De trekker wordt daartoe uitgerust met een gps die de machine aanstuurt, zodat de meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen precies neerkomen waar ze nodig zijn. Ook percelen die in 2022 plaatsspecifiek worden bekalkt op basis van een taakkaart maken deel uit van de pre-ecoregeling.

Besparen op middelen

Door de automatische aansturing van landbouwmachines via gps kunnen landbouwers voorkomen dat er overlapping is in de stroken waar meststoffen of middelen worden toegediend. Daardoor kan worden bespaard op gewasbeschermingsmiddelen, vloeibare kunstmeststoffen en korrelmeststoffen en zal de milieu- en klimaatimpact ervan verminderen.

Om in aanmerking te komen voor de pre-ecoregeling moet de landbouwer deze vorm van precisielandbouw op minstens 80 procent van het totale areaal subsidiabele hoofdteelten toepassen. Verder is het maximale subsidiebedrag ook afhankelijk van de oppervlakte (lager bedrag per hectare bij grotere oppervlakte) en beperkt tot maximaal 100 hectare.

De precisielandbouw mag ook door een loonwerker worden uitgevoerd, maar er moeten steeds voldoende bewijsstukken worden bijgehouden.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.