Biologische+groothandel+wil+CO2%2Duitstoot+met+carbon+farming+compenseren
Nieuws
© Udea

Biologische groothandel wil CO2-uitstoot met carbon farming compenseren

Biologische groothandel Udea in het Brabantse Veghel wil in de toekomst 100 procent klimaatneutraal opereren. Om dat mogelijk te maken, is Udea onlangs een langdurige overeenkomst aangegaan met zes biologische boeren. Doel van de overeenkomst is om de CO2-uitstoot van het bedrijf te compenseren via carbon farming.

Carbon farming is het vastleggen van koolstof in de bodem van agrarische percelen door het verhogen van het organischestofgehalte. 'Als biologische boeren zijn we altijd bezig het organischestofgehalte in de bodem te verhogen', vertelt Pipie Smits van Oyen van De Koekoek in Drimmelen. Dit is een van de zes bedrijven die een overeenkomst heeft gesloten met Udea.

'Ons bedrijf met vleesvee en groenteteelt bestaat voor een deel uit blijvend grasland. Daarnaast gaan we deze winter walnoten- en fruitbomen aanplanten om langdurig CO2 vast te kunnen leggen en werken we met vaste mest. Dat leidt niet alleen tot een goede bodemstructuur, maar draagt ook bij aan een verbeterde waterhuishouding en biodiversiteit in de bodem.'

Smits van Oyen, die het bedrijf samen runt met haar man en zoon, is blij met de samenwerking met Udea. 'Ze zijn een belangrijke afnemer en we hebben hen al vaker benaderd om iets te gaan doen met carbon farming. Dus toen bekend werd dat ze een pilot gingen houden, wilden we daar graag aan meewerken. Het voelt vertrouwd om hierin samen op te trekken met een partij die regelmatig op je bedrijf komt en dus ook met eigen ogen kan zien waar we mee bezig zijn.'

CO2-uitstoot die we niet reduceren, willen we compenseren

Steven IJzerman, kwaliteitsmanager van Udea

Naast het bedrijf in Drimmelen werkt Udea in het project verder samen met De Eerste, Landgoed Mariënwaerdt, De Lepelaar, Terlinden en Van den Elzen Biofruit. Kwaliteitsmanager Steven IJzerman van Udea verwacht dat het aantal bedrijven waarmee afspraken worden gemaakt over carbon farming steeds verder gaat toenemen.

Klimaatneutraal opereren

'Wij zijn een groothandel in biologische producten en willen zoveel mogelijk klimaatneutraal opereren als bedrijf. Alleen met ons vrachtwagenpark is dat behoorlijk lastig', legt IJzerman uit. 'Uiteraard houden we de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch en op waterstof rijden nauwlettend in de gaten. Maar op dit moment zijn deze alternatieven nog niet rendabel.'

Het uitgangspunt van Udea is wel om klimaatneutraal te ondernemen, stelt IJzerman. 'De CO2-uitstoot die we niet kunnen reduceren, willen we daarom graag compenseren.'

Een belangrijke voorwaarde voor Udea is wel dat dit compenseren meerwaarde moet hebben en dat het verhaal erbij moet kloppen, laat de kwaliteitsmanager weten. 'Vanuit die gedachte is het idee ontstaan om dit carbonfarmingproject met een aantal eigen telers op te starten. In dit eerste project kijken we naast de impact ook naar de groeimogelijkheden, zodat in de komende jaren hopelijk nog meer bioboeren kunnen aanhaken.'

Het project wordt ondersteund door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant, een samenwerkingsverband van provincie Noord-Brabant en ZLTO. Laatstgenoemde heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan met vergelijkbare samenwerkingen en in projecten met boeren. Daarnaast is er ook een link met het Europese Ploutos-project, waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een tool om de koolstofopslag in de bodem nauwkeurig te kunnen monitoren.

IJzerman is voorstander van de ontwikkeling van zo'n tool voor carbon farming, waar alle deelnemende partijen gebruik van kunnen maken. 'In de toekomst gaan waarschijnlijk steeds meer agrarische bedrijven carbon farming toepassen. Met één tool wordt het voor iedereen een stuk transparanter en makkelijker om deze systematiek te gaan gebruiken.'

Praktijkslag maken

De belangrijkste doelstelling van Udea is om de theorie zoveel mogelijk te vertalen naar de praktijk, zonder al te veel administratieve lasten en het nemen van dure grondmonsters, aldus IJzerman. 'Er kijken wel mensen van Peterson and Control Union over onze schouder mee naar de resultaten die worden geboekt. Maar op dit moment zijn we vooral nog aan het pionieren. Tegelijkertijd merken we ook dat het onderwerp steeds meer begint te leven en belangrijker wordt.'

IJzerman geeft aan dat vanuit Udea wordt gekeken of in de komende tijd samenwerkingen met Spaanse en Italiaanse telers tot stand kunnen komen op het gebied van carbon farming. 'Maar we willen eerst de samenwerking met onze Nederlandse telers goed op orde hebben. We willen hen in de toekomst graag blijven betrekken bij dit project', stelt hij.

'Wat ons betreft is het geen statisch geheel en blijven we met elkaar in gesprek', vervolgt de Udea-kwaliteitsmanager. 'Niet alleen over de vergoeding voor de boeren, maar ook over hoe we het project in de toekomst het beste verder kunnen gaan vormgeven en uitbouwen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.