Akkerbouwers+positief+over+project+precisielandbouw
Nieuws
© Han Reindsen

Akkerbouwers positief over project precisielandbouw

Akkerbouwers in Noord-Nederland die hebben deelgenomen aan het project 'Basispakket precisielandbouw', kijken met een goed gevoel terug op het project. Doel was om precisielandbouw toegankelijk te maken voor telers en de meerwaarde ervan te vergroten.

De uitdaging van het project was basisbeginselen toegankelijk te maken voor de zestig deelnemers uit Groningen, Friesland en Drenthe. Zowel wat betreft inzicht in de bodem als de inzet van machines met gps hebben deelnemers stappen gemaakt, concludeerden kartrekkers van het project vorige week tijdens de slotbijeenkomst bij onderzoeks- en adviesinstelling HLB in het Drentse Wijster.

Een akkerbouwer noemde het laagdrempelig om mee te doen en kijkt positief terug op zijn deelname en de bijdrage van partners in het project. 'Ik kan bijna niet met computers omgaan, maar toch is het gelukt om op een gebruiksvriendelijke manier met precisielandbouw te werken.'

Machine met gps

Andere reacties zijn: 'Ik heb inzicht gekregen in de bodemgesteldheid en de parameters die hierop van invloed zijn' en: 'Alle begin is moeilijk, maar in dit project ben ik echt aan de slag gegaan. Mijn machine met gps gebruik ik nu zoals deze is bedoeld.'

De analyse doen we met sensortechnologie, waarbij we de bodem meten op 36 parameters als textuur en organische stof

Sanne Graafstra, onderzoeker bij HLB

Het project startte in 2018 op initiatief van Siebring Akkerbouw en Boerenbedrijf Beuling. Ze zochten destijds contact met softwarebedrijf Dacom en HLB om samen deelnemers te begeleiden en te ondersteunen in de basisbeginselen van precisielandbouw. Het project werd gefinancierd door de POP3-subsidie 'Samenwerking voor innovaties Noord-Nederland'.

Koplopers

Volgens Tanja Beuling zijn er voldoende argumenten om verantwoording voor de subsidieaanvraag af te leggen. 'De koplopers van het peloton, ofwel de vroege volgers, hebben echt stappen gezet. Dat biedt genoeg kansen voor een vervolg.'

Onderzoeker Sanne Graafstra van HLB licht toe waarin het bedrijf deelnemers ondersteunde. 'Het doel was precisielandbouw toegankelijk maken. Je kunt alleen inspelen op variatie die inzichtelijk is. Daarom kozen we voor gridbemonstering, waarbij je meerdere monsters per hectare neemt. Dat brengt de verschillen in het perceel in beeld. Variatie in de bodem is een van de meest bepalende factoren voor de opbrengst', stelt ze.

Plaatsspecifiek spuiten

'De analyse doen we met sensortechnologie, waarbij we de bodem meten op 36 parameters als textuur en organische stof. Daarna kunnen telers met taakkaarten inspelen op de bodemvariatie. Bijvoorbeeld door plaatsspecifiek te spuiten met een bodemherbicide', licht Graafstra toe.

Tweede doel was het vergroten van de meerwaarde van precisielandbouw. Op diverse percelen zijn daarvoor opbrengst- en kwaliteitsmetingen uitgevoerd. 'De meerwaarde is lastig te kwantificeren, want dat is afhankelijk van de variatie in een perceel', zegt de onderzoeker.

Dacom stond projectdeelnemers bij met Cloudfarm, waarmee telers met data inzicht krijgen in hun perceel en taakkaarten kunnen maken. Bedrijfsontwikkelaar Lud Uitdewilligen: 'Daarmee kunnen ze de stap zetten naar precisielandbouw. Het gaat erom dat akkerbouwers wat kunnen met data, zoals bodemverbeterende maatregelen nemen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.