Cursus+volgen+over+precisielandbouw+met+subsidie
Nieuws
© Twan Wiermans

Cursus volgen over precisielandbouw met subsidie

Agrarisch ondernemers en adviseurs kunnen vanaf deze week een voucher aanvragen voor een tegemoetkoming in de kosten van een cursus op het gebied van stikstof, natuurinclusieve landbouw of precisielandbouw.

De ondernemers en adviseurs kunnen voor geselecteerde opleidingen een beroep doen op de Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie. Het scholingsaanbod wordt aangeboden door Aeres Hogeschool, HAS Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Hogeschool Inholland en Wageningen Academy.

Het aanbod richt zich op drie thema's:
1. Stikstof: op bedrijfsniveau omgaan met brongerichte reductie van ammoniak en broeikasgassen.
2. Natuurinclusief ondernemen: de economische onderbouwing van het verbinden van de boerenpraktijk en de natuur.
3. Precisielandbouw: hoe kun je als ondernemer op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van precisielandbouw en hoe kun je slim gebruikmaken van de technieken bij beslissingen en teeltmaatregelen?

Het programma bestaat uit praktische cursussen specifiek voor agrarisch ondernemers en opleidingstrajecten voor adviseurs en coaches voor het begeleiden van individuele ondernemers en netwerken op weg naar een toekomstbestendige sector. De nadruk ligt op het inspireren en overbrengen van kennis waarbij een duurzaam verdienmodel centraal staat. Daarnaast wordt er ingegaan op mogelijke (regionale) toepassingsmogelijkheden gebaseerd op praktijkvoorbeelden.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.