Miljoenen+euro%27s+voor+onderzoek+naar+slimme+land%2D+en+tuinbouwrobots
Nieuws
© Huisman Media

Miljoenen euro's voor onderzoek naar slimme land- en tuinbouwrobots

Vanuit het Nationaal Groeifonds van het ministerie van EZK en het Nxtgen Hightech-programma wordt 12 tot 17 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar robotisering in de land- en tuinbouw. Wageningen University & Research (WUR) voert het onderzoek uit.

Doel is de ontwikkeling van methoden om gewassen zoveel mogelijk autonoom te telen. Robotica speelt een belangrijke rol om de land- en tuinbouw minder afhankelijk te maken van handwerk en de schaarser wordende arbeidskrachten.

Vanuit het Nationaal Groeifonds en het Nxtgen Hightech-programma is voor behoud van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstellingen ruim 1 miljard euro te verdelen binnen de hightech sector. Daarvan is bijna 200 miljoen euro bestemd voor onderzoek met betrekking tot handsfree agrifood.

Zes toepassingsgebieden

Binnen het fonds is robottechnologie voor de land- en tuinbouw een van de zes toepassingsgebieden, naast schone energie, lasercommunicatie, medicijnontwikkeling, snellere chips en lichte materialen.

WUR-programmamanager Erik Pekkeriet van het Agro Food Robotics-onderzoek vertelt dat de universiteit in het onderzoek naar slimme land- en tuinbouwrobots samenwerkt met tientallen partners uit vooral het bedrijfsleven. Volgens hem bouwen de onderzoeksprojecten voor robotisering voort op bestaande systemen.

Gebruiksvriendelijker maken

'Er kan al heel veel', stelt Pekkeriet. 'Maar de afzonderlijke systemen zijn nog niet gebruiksvriendelijk. Wij willen vooral ook de virtuele omgeving voor de boer vereenvoudigen.'

Om de doelen te behalen, zet WUR in op technische ontwikkelingen en uitgebreide testen en inpassing van robotisering op boerderijschaal. Door het hele land komen boerderijen, kassen en fabrieken van de toekomst, waarbij elk toepassingsgebied een eigen locatie krijgt. In 2029 moeten de meeste nieuwe systemen uit het project klaar zijn voor gebruik.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.