Akkerbouw+en+bollenteelt+zoeken+oplossingen+voor+bodemplagen
Nieuws
© Groeikracht

Akkerbouw en bollenteelt zoeken oplossingen voor bodemplagen

De akkerbouw gaat samen met de bollenteelt in een groot onderzoeksproject op zoek naar de knoppen om aan te draaien waardoor bodemplagen, zoals ritnaalden, beter beheersbaar zijn. Het totale budget voor het vierjarige onderzoek is 1,36 miljoen euro.

Ritnaalden en andere bodemplagen zijn een steeds groter probleem voor akkerbouwers en bollentelers. Daarom is het vierjarige publiek-private samenwerkings (PPS)-onderzoek 'Grondige aanpak bodemplagen' onlangs gestart. Onderzoeksinstellingen Wageningen University & Research, Vertify en IRS richten zich op de karakteristieken van de percelen waar deze bodemplagen voorkomen, de biologie van de bodemplagen en maatregelen om de plagen te beheersen.

Het onderzoek gebeurt in nauw overleg met de praktijk. Een breed consortium van organisaties is aangehaakt. De grootste financiers zijn het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw, die de akkerbouwers vertegenwoordigt. Met inbreng van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) zijn ook bollentelers betrokken. Verder nemen Cosun Beet Company, Nederlandse Aaardappel Organisatie (NAO), Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (Vavi), Agrifirm, Crop Solutions, Holland Fyto en Van Iperen deel aan het onderzoek.

Vier bodemplagen

Het onderzoek richt zich op vier bodemplagen: ritnaalden, emelten, ondergrondse springstaarten en duizendpoten. Hendrik Jan ten Cate, akkerbouwer en bestuurslid van BO Akkerbouw, gaat aan de begeleidingscommissie deelnemen. Hij benadrukt het belang van dit onderzoek voor de praktijk: 'Ritnaalden zijn steeds lastiger te bestrijden. Bij het inventariseren van onderzoeksonderwerpen werd dit vaak genoemd.'

Ten Cate legt uit dat ritnaalden er weliswaar altijd zijn geweest, maar dat deze steeds lastiger zijn te bestrijden door het wegvallen van gewasbeschermingsmiddelen en zaadcoatings. 'In een bouwplan met veel tarwe en grassen zijn meer ritnaalden te verwachten. Ook groenbemesters kunnen er een rol in spelen. We willen graag weten aan welke knoppen we kunnen draaien om het probleem te beheersen.'

Risicofactoren

Hilfred Huiting, projectleider van de PPS namens Wageningen University & Research, verwacht dat het beheersen van deze lastige bodemplaag via een combinatie van verschillende knoppen moet gebeuren. 'Anders dan twintig jaar geleden kun je 100 procent effectiviteit niet met een enkele maatregel voor elkaar krijgen. Daarom brengen we in kaart hoe de relatie is tussen bodemplagen en de percelen en wat de sturende karakteristieken zijn. Zo leren we meer over de risicofactoren.'

Verder verdiept het onderzoek zich volgens Huiting in de biologie en het gedrag van bodemplagen, zodat informatie wordt verkregen over een goede timing van de maatregelen voor maximale effectiviteit. 'Op de derde plaats vergelijken we allerlei maatregelen, methoden en producten. Bij dat laatste vragen we de inbreng van onze partners. In het vierde onderdeel van het onderzoek gaan we via telersbijeenkomsten idee├źn en oplossingsrichtingen opdoen en ervaringen naar de praktijk brengen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.