Preciezer+bemesten+bespaart+kunstmest
Nieuws
© Ruben Meijerink

Preciezer bemesten bespaart kunstmest

Melkveehouders kunnen 70 euro per hectare aan kunstmest besparen door mest dieper in de zode te brengen en daardoor netter te bemesten. Dat zegt adviseur Albert Jan Bos van DLV Advies namens de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

'Eigenlijk zou je tijdens het zodebemesten net zo secuur moeten zijn als bij een ploegwedstrijd. Dus even afstappen, de afstelling checken en hier en daar wat bijstellen', licht Bos toe. Hij werkt mee aan een project over preciezer bemesten van de Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen.

Bos constateert dat de mest op melkveebedrijven niet altijd netjes in het sleufje terechtkomt. Als gevolg daarvan komt er een opgedroogde mestkorst op het gras te liggen. 'Die groeit mee omhoog met het gras en zorgt voor vervuiling', legt de adviseur van DLV Advies uit. Hierdoor wordt niet alleen de voederwaarde en de smakelijkheid van de te winnen graskuil slechter, maar gaat er ook kostbare stikstof verloren door extra ammoniakemissie.

Betere infiltratie

Als de mestgift groter is, moet er dus ook dieper in de zode worden gesneden, anders past de mest niet in het sleufje. Eventueel is het mogelijk de mest te verdunnen met water. Dan daalt niet alleen de ammoniakconcentratie in de mest, maar infiltreert de dunnere mest ook beter in de grond.

Melkveeproefbedrijf De Marke in het Gelderse Hengelo heeft de ervaring dat een mestgift van 35 ton drijfmest aangelengd met 10 ton water, dus 45 ton in totaal, op deze manier goed en netjes kan worden geplaatst. Diep in de zode snijden kan alleen bij voldoende vochtige grond. In droge grond is de schade aan de zode te groot. Ook daarom is het verstandig om op gras het grootste deel van de mestgift te geven voor de eerste en tweede snede.

Snijkouters

De bemester is volgens Bos verder van belang, net als de soort snijkouters en de staat van onderhoud. De snijkouters moeten scherp genoeg zijn. Ook blijkt dat het bij een lagere rijsnelheid beter lukt om de mest goed in het sleufje te krijgen. Een ander punt van aandacht is het beperken van overlap. Sectieafsluiting en een stuurhulp zijn hiervoor hulpmiddelen. Bij brede bemesters is een gps-gestuurd systeem aan te raden.

Door netter te bemesten kan de ammoniakreductie met 20 procent verbeteren. Dat komt neer op 20 kilo stikstof per hectare per jaar. Bij de huidige kunstmestprijs van 3,60 euro per kilo stikstof is dat ruim 70 euro per hectare. Op een bedrijf met 50 hectare levert dat een besparing van 3.500 euro per jaar op. 'Dieper snijden vraagt wel meer vermogen van de trekker, je zult dus wat langzamer moeten rijden.'

Kunstmest

Wanneer die rijstijl een paar tientjes per hectare per jaar extra kost, dan is het nettovoordeel volgens Bos nog aanzienlijk. Wie geen kunstmest willen besparen, maar juist wil profiteren van extra grasopbrengst, dan levert die 20 kilo stikstof extra benutting uit drijfmest een meeropbrengst van 300 tot 400 kilo droge stof per hectare op.

Bij een ruwvoerprijs van 17,5 cent per kilo droge stof betekent dat 52 tot 70 euro per hectare. 'Dat is bij 55 ton drijfmest per hectare een meeropbrengst van 95 cent tot 1,25 euro per kuub. Zolang de meerkosten van netjes werken lager zijn, kan het dus altijd uit', verzekert de adviseur van DLV Advies.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.