Aardappelsector+zet+met+pilot+stap+naar+duurzame+teeltsystemen
Nieuws
© Burt Sytsma

Aardappelsector zet met pilot stap naar duurzame teeltsystemen

Verschillende ketenpartijen verkennen in de pilot 'Ontwikkeling duurzame teelt consumptieaardappelen in ketenperspectief' hoe zij samen de duurzame teelt van consumptieaardappelen kunnen ontwikkelen en hoe het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden verminderd.

De proef valt onder een van de dertien pilots van het Praktijkprogramma Plantgezondheid. Binnen het programma werkt LTO Nederland aan haalbare en betekenisvolle stappen in weerbare teeltsystemen. Aanleiding hiervoor is dat in 2030 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen moet zijn gehalveerd, door de klimaatverandering en de roep vanuit Brussel om het kunstmestgebruik te drukken.

Verder moeten rassen beschikbaar komen die kunnen worden geteeld met een lagere gebruiksnorm. Dat vraagt om nieuwe robuuste rassen in de teelt van consumptieaardappelen. Er zijn al diverse initiatieven in Nederland en het buitenland om te verduurzamen. Tot nu toe blijkt het voor de industrie en verpakkingsbedrijven lastig te zijn hierin stappen te zetten, waardoor het nog niet echt van de grond komt.

LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente bezocht onlangs een proefveld met robuuste aardappelrassen in het Limburgse Jabeek. Het is de bedoeling om in 2023 enkele rassen verder te onderzoeken als potentieel duurzaam consumptieaardappelras.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.