Division+Q+focust+op+duurzame+innovaties+voor+glastuinbouw
Nieuws
© Koppert Cress

Division Q focust op duurzame innovaties voor glastuinbouw

Kwekerij Koppert Cress in het Zuid-Hollandse Monster heeft de ambitie om de komende jaren de stap te zetten naar een emissieloze teelt. Daarom heeft het bedrijf besloten alle duurzame innovaties onder te brengen in een nieuw bedrijf, genaamd Division Q. Dit bedrijf focust op duurzame innovaties voor de glastuinbouw.

Naast groei in de afzet van cressen en specialisaties is verdere verduurzaming een expliciet onderdeel van het bedrijfsplan van Koppert Cress. Het bedrijf heeft zichzelf tot doel gesteld in 2025 CO2-neutraal te zijn, geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken en alleen nog maar schoon water te lozen. Om die doelen te behalen, heeft Koppert Cress het zusterbedrijf Division Q in het leven geroepen.

Division Q zal alle duurzame innovatieprojecten van Koppert Cress uitvoeren. Hierbij kan worden gedacht aan zonthermie en bioreactoren voor waterzuivering. Ook zal actief worden samengewerkt met start-ups. 'We willen daarbij niet de zoveelste incubator voor start-ups worden, maar we willen de toegangspoort tot de praktijk zijn', meldt het glastuinbouwbedrijf.

Het nieuwe zusterbedrijf gaat niet alleen de innovatieprojecten gericht op Koppert Cress uitvoeren, maar zal deze technieken ook voor de rest van de tuinbouwsector beschikbaar maken. 'We willen impact maken in de sector.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.