Meer+ruimte+in+drie+innovatieregelingen+in+2023
Nieuws
© Twan Wiermans

Meer ruimte in drie innovatieregelingen in 2023

Agrarisch ondernemers krijgen volgend jaar meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Ook in energiebesparing is meer ondersteuning mogelijk.

Het budget voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) stijgt naar 217 miljoen euro in 2023. De basis van de regelingen is de Milieulijst. Op de Milieulijst 2023 staan ruim 300 bedrijfsmiddelen waarbij bedrijven fiscaal voordeel krijgen als zij hierin investeren.

Vergeleken met 2022 zijn er 22 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen op de Milieulijst, 18 bedrijfsmiddelen zijn er vanaf gegaan en verschillende bedrijfsmiddelen zijn gewijzigd. Vanaf 2023 verhoogt het kabinet het budget voor de MIA elk jaar met 48 miljoen euro. In 2023 is 192 miljoen euro beschikbaar voor de MIA en 25 miljoen euro voor de Vamil.

Inflatie

Met de extra MIA-steun houdt de overheid rekening met onder andere inflatie en hogere materiaalkosten. Ook is er ruimte om enkele technieken extra te stimuleren.

Om de stikstofuitstoot te verlagen, heeft de Milieulijst 2023 een aantal wijzigingen voor investeringen in duurzame stallen. Investeringen in megastallen komen niet meer in aanmerking. Voor melkvee geldt een grondgebondenheidseis. Voor duurzame varkens- en pluimveestallen geldt dat het aantal gehouden dieren niet mag toenemen.

Mogelijkheden zijn verruimd voor onder meer investeringen in de bestrijding van ziekten en plagen in de kas en investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers.

Energiezuinige technieken

Ondernemers hebben in 2023 flink meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige technieken. Hiervoor is 249 miljoen euro beschikbaar via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Dit is een verhoging van 100 miljoen euro ten opzichte van het jaar daarvoor.

Met de EIA ondersteunt de overheid energiezuinige investeringen. Bedrijven die investeren in technieken die staan op de Energielijst, kunnen via de EIA 45,5 procent van de investeringskosten aftrekken van hun winst. Dit verlaagt hun fiscale winst en maakt de investering voor hen daarmee goedkoper.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.