Hybride+aardappel+kan+grote+rol+spelen+in+verduurzaming+landbouw
Nieuws
© Niels de Vries

Hybride aardappel kan grote rol spelen in verduurzaming landbouw

Hoogleraar Paul Struik van Wageningen University & Research (WUR) ziet in de hybride aardappel veel potentie voor alle aardappelproducerende regio's in de wereld, onder meer rondom duurzaamheid. Een boek dat hierover gaat wordt vrijdag gepresenteerd tijdens een symposium.

Dankzij hybride veredeling kunnen aardappelrassen met nieuwe eigenschappen worden gekweekt. Voordeel is dat de veredeling snel en efficiënt kan verlopen met hybride zaad als uitgangsmateriaal voor de aardappelteelt. Hybride rassen worden vermeerderd via botanisch zaad en dat maakt de logistiek eenvoudiger.

Ander voordeel is dat de productie in één seizoen kan plaatsvinden in plaats van vijf tot acht seizoenen. Daarbij kan hybride zaad lang en zonder problemen worden bewaard en bevat het geen ziektes. Waar normaal gesproken voor 1 hectare teelt 2.000 kilo pootgoed nodig is, volstaat bij hybride rassen 25 gram zaad.

Revolutie

Volgens Paul Struik, hoogleraar Gewasfysiologie aan Wageningen University & Research (WUR), kan de hybride aardappel een revolutie veroorzaken in de sector. 'Vooral in landen met een laag en gemiddeld inkomen. De grootste invloed op de opbrengst zal in afgelegen en moeilijk toegankelijke landbouwgebieden zijn', denkt Struik.

De hoogleraar verwacht dat door hybride rassen de veredelingssector veel sneller kan inspelen op de vraag van boeren. Hij doelt op resistentie tegen phytophthora en rassen die beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

WUR denkt dat het potentieel van de hybride aardappel groot is voor alle aardappelproducerende regio's in de wereld. De universiteit verwacht de eerste resultaten in Afrika, omdat de toegevoegde waarde van hybride zaad het grootst is voor kleinschalige boeren met beperkte middelen. Het boek – 'Impact of hybrid potato: the future of hybrid potato from a systems perspective' – dat vrijdag wordt gepresenteerd, bevestigt dat het met snellere veredeling mogelijk is schoon zaad te produceren.

Over 'Impact of hybrid potato: the future of hybrid potato from a systems perspective'
Het boek is het eindresultaat van het door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek gefinancierde onderzoeksproject 'Verantwoorde Innovatie in de Nederlandse aardappelvereniging'. Projectpartners hierin waren WUR, Rathenau Instituut, Rijksuniversiteit Groningen en Solynta. In het boek, uitgegeven door Wageningen Academic Publishers and KIT Royal Tropical Institute, schrijven de onderzoekers zowel over de technische innovatie van de hybride aardappel als over de manier waarop de toegang tot goed uitgangsmateriaaal voor kleinschalige boeren kan worden gerealiseerd.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.