Loonbedrijf+Breure+staat+open+voor+precisielandbouw
Achtergrond
© Niels van der Boom

Loonbedrijf Breure staat open voor precisielandbouw

Familiebedrijf Breure uit Klaaswaal specialiseert zich in akkerbouwloonwerk. Daar horen plaatsspecifiek poten, bemesten en spuiten bij. Het verkopen van deze diensten vergt een nieuwe aanpak. Het bedrijf staat open voor discussie hoe precisielandbouw is te integreren.

Naast een akkerbouw-loonbedrijf hebben de broers Arjan, Huibert en Adwin Breure een eigen akkerbouwbedrijf in Klaaswaal, een dorp in het zuiden van de Hoeksche Waard, waar ze precisielandbouw in de praktijk toepassen. Bijvoorbeeld het variabel spuiten van bodemherbicide in zaaiuien.

Loonbedrijf Breure is in 1923 ontstaan vanuit een klein akkerbouwbedrijf. Na de oorlog breidden de activiteiten langzaam uit en in 1948 werd het loonbedrijf ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bedrijf richt zich vooral op loonwerk in de agrarische sector. Daarnaast beheert Breure nog steeds het akkerbouwbedrijf waaruit alles is ontstaan.

Zowel op het akkerbouw- als op het loonbedrijf leunen de ondernemers op de ondersteuning van toeleverancier Van Iperen uit Westmaas. Samen met specialist precisielandbouw Anthon Slootweg brengen ze percelen in kaart en maken ze taakkaarten.

De techniek verwondert nog, maar in de toekomst wordt dit de nieuwe manier van adviseren

Anthon Slootweg, specialist precisielandbouw bij Van Iperen

Opbrengstmeting

De familie Breure schafte in 2006 haar eerste SBG RTK-gps-systeem aan. 'Inmiddels beschikken we over negen besturingssystemen en kunnen we alle voorjaarswerkzaamheden hiermee uitvoeren', legt Huibert Breure uit. 'Een van de drie AVR Puma-aardappelrooiers is met opbrengstmeting uitgerust. Een tweede volgt deze zomer. Dit wordt af fabriek nieuw gemonteerd.'

Ook een van de twee Holmer-bietenrooiers is uitgerust met opbrengstmeting om de werkelijke variatie in het perceel betrouwbaar in beeld te krijgen. Hiermee is het afgelopen jaar ervaring opgedaan door de meetsensor op verschillende plekken in de machine te monteren.

Bij slechte oogstomstandigheden kan tarra, zeker bij de oogst van aardappelen, een vertekend beeld geven. 'Dit merkten we afgelopen najaar. Maar ook deze data geven informatie over de perceelvariatie en hoeven niet per definitie waardeloos te zijn. Data staan nooit los van de omstandigheden tijdens de meting en moeten altijd met achtergrondkennis worden geïnterpreteerd', voegt Slootweg toe.

Voorjaarswerk

Het loonbedrijf merkt dat de interesse in plaatsspecifiek toedienen vooral bij het voorjaarwerk toeneemt. 'Onze snarenbedpootmachine van Miedema kan variabel poten en daarnaast meststoffen en granulaat op taakkaart toedienen', legt Arjan Breure uit.

'Bij een aantal klanten en in proeven voor Van Iperen hebben we daar afgelopen jaren ervaring mee opgedaan. Dit jaar verwachten we meer werk te hebben een toenemende vraag. Daarom is ook de AVR Ceres-bekerpootmachine uitgerust met VRA-techniek (Variable Rate Application)', vertelt hij.

'Investeringen om plaatsspecifiek te kunnen werken zijn soms fors, afgezien van de tijd die je eraan kwijt bent', erkennen de gebroeders Breure. 'Omdat we alle bewerkingen kunnen uitvoeren met gps-besturing, wordt dit stap voor stap uitgebreid met VRA-techniek, als er vraag naar is. Spuiten, vaste mest en kunstmest strooien kunnen we inmiddels ook plaatsspecifiek.'

TT+-concept

Naast goede techniek valt of staat het met de juiste advisering. Van Iperen biedt hiervoor het TT+-concept aan. Samen met drie collega's beheert Slootweg dit concept. Het doel is om bij aardappelen de opbrengst binnen vijf jaar met 10 ton te verhogen. 'Dit is geen harde belofte, maar een langetermijnvisie', legt hij uit. 'Het verbeteren van de productkwaliteit of maatsortering kan ook een doel zijn.'

Het TT+-concept bestaat uit vijf stappen: bodem in kaart brengen, variabel teeltmaatregelen toepassen, gewas monitoren, bijbemesten en opbrengst bepalen.

Taakkaarten

Slootweg maakt taakkaarten voor klanten, onder wie de familie Breure. 'Het maken van een taakkaart kostte me in het begin een halve dag. Nu is dat nog een paar drukken op de knop. Bij het ene merk gaat dit eenvoudiger dan bij het andere. We leren steeds bij. Werkt het goed, dan bellen klanten soms enthousiast op. De techniek verwondert nog, maar in de toekomst wordt dit de nieuwe manier van adviseren', voorspelt de specialist precisielandbouw.

'Taakkaarten komen binnen via de mail. We hebben een Farmworks-licentie om kaarten te bekijken, maar maken ze niet', zegt Huibert Breure. 'Dit is een nieuwe uitdaging voor onze medewerkers om dit in de toekomst zelf op te pakken en zo kennis op te doen.'

Volgende stappen

Een volgende stap in de VRA-techniek kan de NIR-sensor op de sleepslangbemester zijn om zo variabel drijfmest uit te rijden. Op deze manier kan ook met drijfmest worden gestuurd aan de hand van variatie in de bodem. Het zou mooi zijn als dit een door RVO.nl geaccepteerd systeem zou zijn voor de huidige monstername en analysesystematiek voor mest.

'Onze zes maaidorsers zijn niet met opbrengstmeting uitgerust. Vaak rijden we met twee machines op één perceel, waardoor je gaten in de data krijgt. Een nieuwe machine zouden we er wel mee uitrusten', zegt Huibert Breure. 'Afgelopen voorjaar hebben we voor het eerst variabel bodemherbicide in zaaiuien gespoten en met succes.'

Toekomst

De zelfrijdende Delvano-veldspuit was relatief gemakkelijk aan te passen. 'We denken dat variabel werken in de komende jaren standaard bij de dienstverlening van een loonbedrijf hoort, net zoals nu de bewerkingen met gps-besturing worden uitgevoerd. Maar het blijft alleen zinvol hierin te investeren, wanneer de kwantiteit en kwaliteit van het product bij de teler er daarmee op vooruitgaan.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.