%27We+moeten+nu+aan+de+slag+met+precisielandbouw%27
Interview
© Han Reindsen

'We moeten nu aan de slag met precisielandbouw'

Het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw op het bedrijf van Van den Borne Aardappelen in Reusel houdt woensdag 5 september een open dag. Jacob van den Borne legt uit wat de functie is van het praktijkcentrum en wat er te zien is op de open dag.

Wat doet het praktijkcentrum?

'Het is een onderdeel van de Proeftuin voor Precisielandbouw waarin wij samenwerken met ZLTO, Proefboerderij Rusthoeve, Delphy en enkele opleidingsinstituten. In eerste instantie zijn we het praktijkcentrum gestart om de kennis die we de afgelopen twaalf jaar hebben opgebouwd over precisielandbouw, te laten landen bij de jongere generatie. Technologie is er inmiddels voldoende. Het wordt nu hoog tijd dat we er goed mee aan de slag gaan.'

Een volgende stap bij plaatsspecifieke toepassingen is het leren werken met meer variabelen in plaats van één

Jacob van den Borne, precisieakkerbouwer in Reusel

Welke rol speelt uw bedrijf hierin?

'Wij zijn vooral faciliterend en stellen op ons bedrijf ruimte beschikbaar voor demo's en trainingen. Verder hebben we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in precisietechnologie en dat komt in het praktijkcentrum goed van pas.

'Met ZLTO begeleiden we enkele innovatiegroepen met gewastelers die samen optrekken om de mogelijkheden van precisielandbouw verder te ontdekken. Eén medewerker van ons is daar fulltime mee bezig.'

Ziet u zichzelf als inspirator?

'Niet zozeer, al probeer ik wel altijd om mijn visie op het hoe en waarom van precisielandbouw over te brengen. Zoals gezegd, ligt onze focus op kennisoverdracht. Dat gebeurt via het onderwijs, maar ook door bijscholing van toeleveranciers en begeleiding van groepen gebruikers.

'Wat mij betreft moeten veel meer ondernemers gebruikmaken van precisielandbouw. Dat stimuleert de ontwikkeling van nieuwe en ook goedkopere technologie.'

Wat zijn knelpunten voor de voortgang van precisielandbouw?

'Er is behoefte aan standaardisering van de technologie. Veel apparatuur werkt nu nog standalone en systemen zijn nauwelijks te combineren.

'Daarnaast gaan we bij plaatsspecifieke toepassingen nu nog vaak uit van één variabele. Voor de verdere ontwikkeling moeten we meer leren werken met meer variabelen.'

Wat kunnen bezoekers verwachten van de open dag?

'Ze krijgen het nieuwste van het nieuwste voorgeschoteld. Er is een inhoudelijk programma en een vakbeurs met zo'n veertig gespecialiseerde bedrijven die graag de laatste technologische snufjes voor precisielandbouw willen laten zien.

'Ook hebben we in de planning om alle bodemscans die wereldwijd bekend zijn, te demonstreren op een van onze praktijkpercelen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.