Robots+in+het+veld%2E+Kan+en+vertrouwen+we+het%3F
Analyse
© Maarten Janse

Robots in het veld. Kan en vertrouwen we het?

Zelfrijdende auto's op de weg en autonoom werkende robots op het land hebben veel gemeen. Bij deze technische ontwikkelingen spelen dezelfde vragen. Kan het? Mag het? En vertrouwen we het? Bijvoorbeeld als een onkruidrobot 24 uur per dag aan het werk is.

In veel sectoren werken we al jaren met robots en zonder problemen. Dat is mogelijk omdat de werkomstandigheden relatief eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld een lasrobot, een melkrobot in een ligboxenstal of een plantrobot in de glastuinbouw.

Robots buiten in het veld laten werken, is voor techneuten veel moeilijker. De omgeving verandert steeds, zoals het weer, de bodem en de stand van het gewas. Een autonoom werkende robot moet daarom onder verschillende omstandigheden het werk kunnen uitvoeren.

Uit demonstraties met autonoom werkende veldrobots blijkt dat deze nog veel moeten leren. Op basis van veel data kan een robot bijvoorbeeld leren om aardappelopslag tussen bietenplanten te herkennen. Onderzoekers noemen dit deep learning, een vorm van kunstmatige intelligentie.

Ga je als boer rustig slapen als een onkruidrobot 24 uur per dag aan het werk is?

Han Reindsen, redacteur akker- & tuinbouw bij Nieuwe Oogst

Wanneer een robot op zandgrond aardappelopslag kan herkennen in bieten, kan deze nog niet aan het werk op kleigrond. De robot moet dan opnieuw de schoolbanken in. Ook bewolkte en zonnige omstandigheden vragen om extra leertijd. Dat is ook het geval bij insectenschade in bieten of droogteverschijnselen in aardappelopslag.

Bij het ontwikkelen van autonoom werkende robots in de land- en tuinbouw zijn de sensoren uit de automobielindustrie van groot belang. Ook zelfrijdende auto's moeten kunnen omgaan met wisselende omstandigheden. Nieuwe auto's zijn daarom voorzien van steeds meer sensoren en veiligheidssystemen. Autofabrikanten zetten daarmee steeds nieuwe stappen op weg naar zelfrijdende auto's.

Wat moet een autonoom werkende robot in het veld allemaal kunnen? Het is te vergelijken met een trekker waarbij alle ramen zijn dichtgeplakt. De chauffeur kan niets zien en moet handelen op basis van infoschermen. Alle data is afkomstig van sensoren en camera's. In de trekker analyseert de chauffeur de data, bij een robot doet de computer dat.

Het lukt technici om auto's autonoom te laten rijden. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 1 juli toestemming gegeven voor een test met zelfrijdende auto's op de openbare weg. De risico's moeten wel voldoende zijn ondervangen. Het zal onderzoekers ook lukken om robots in het veld goed te laten werken. Formeel is dit op vrij bereikbare percelen nog niet toegestaan.

Als het kan en mag, vertrouwen we het dan? Durven we het stuur van een zelfrijdende auto los te laten? Ga je als boer rustig slapen als een onkruidrobot 24 uur per dag aan het werk is? We zijn het (nog) niet gewend. De volgende generatie boeren en tuinders gaat waarschijnlijk met een zelfrijdende auto naar de autonoom werkende robots in het veld.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.