Effici%C3%ABnte+watergift+met+druppelirrigatie+in+uien
Nieuws
© Haijo Dodde

Efficiënte watergift met druppelirrigatie in uien

Uien water geven met druppelirrigatie zorgt in uien voor extra opbrengst waarbij het water het meest efficiënt gebruikt wordt. Het zorgt voor meeropbrengst ten opzichte van andere systemen. Maar het is ook het duurst.

Op de demovelden van UIKC is op het oog al te bepalen dat druppelirrigatie in uien een meeropbrengst geeft . 'We bespreken op de Uiendagen in hoeverre het rendabel is om water toe te dienen en wat de meest efficiënte methode is', zegt Luc Remijn van Delphy.

'In een demo-opstelling met druppelirrigatie zijn vorig jaar opbrengstverschillen gemeten tot 20 ton per hectare', stelt de onderzoeker. 'We vergeleken toen objecten waar met druppelslangen vier keer 10 millimeter water is meegegeven ten opzichte van de natuurlijke aanvoer door regen. De vraag is of deze meeropbrengst jaarlijks is te realiseren.'

Remijn is naast teeltadviseur bij Delphy namens uienkenniscentrum UIKC medeorganisator van de Uiendagen die op 3 en 4 september werden gehouden op Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

De beschikbaarheid van zoetwater bepaalt het bouwplan

Luc Remijn, teeltadviseur bij Delphy

Je hoort Remijn zeker niet zeggen dat op droogtegevoelige gronden uienteelt niet meer mogelijk is. 'Wel ben ik meer dan voorheen ervan overtuigd dat de beschikbaarheid van zoetwater het bouwplan bepaalt. Het betekent voor sommige akkerbouwers dat investeringen nodig zijn om uien te blijven telen.'

Zoetwatervoorziening

Proefboerderij Rusthoeve en UIKC hebben na de extreme droogte in 2018 voor het uitvoeren van uienproeven een bufferbassin voor 3.000 kuub regenwater laten aanleggen. Verder zijn afgelopen seizoen alle percelen op de huiskavel voorzien van ondergrondse leidingen voor de aanvoer van zoetwater.

UIKC heeft dit jaar in opdracht van uienonderzoeksplatform Uireka en gewasbeschermingsfirma Van Iperen twee proeven uitgevoerd die aansluiten op de droogtebestrijding. In de proef van Uireka wordt druppelirrigatie vergeleken met beregenen via een spuitboom. De proef van Van Iperen betreft fertigatieschema's waarbij naast water de volledige mineralenbehoefte wordt toegediend met druppelslangen.

Fertigatie op basis bladanalyses

In de fertigatieproef zijn onder meer bladanalyses bepalend voor de mineralengiften. De vergelijking betreft de fertigatieobjecten met de standaardteelt zonder vochtvoorziening en met breedwerpig bemesten.

Op het oog zijn de verschillen tussen de objecten al erg groot, constateert Remijn. 'Het gewas met fertigatie blijft langer frisgroen, de standaard is na de aanhoudende droogte duidelijk eerder versleten.'

Links met fertigatie en rechts zonder.
Links met fertigatie en rechts zonder. © Haijo Dodde

In de Uireka-druppelproef is bij bovengronds beregen per gift 20 millimeter water gebruikt ten opzichte van 10 millimeter bij druppelirrigatie. 'Een van de doelen is uitvinden in hoeverre we efficiënter water kunnen toedienen. Wij zijn benieuwd of het met de helft van de watergift lukt om dezelfde teeltresultaten te halen', legt Remijn uit.

Voldoende meerwaarde

Bij de druppelobjecten liggen twee druppelslangen in de bedden met vijf rijen uienplanten. In één object is een extra slang gelegd om de waterverdeling te verbeteren.

We bekijken of dit voldoende meerwaarde geeft', stelt de teeltadviseur. 'Voor de nabije toekomst overwegen we in combinatie met druppelirrigatie het zaaisysteem aan te passen naar vierrijige bedden. In een dergelijk systeem is met één slang tussen twee rijen de afgifte van water en meststoffen beter te doseren.'

Het druppelsysteem op Proefboerderij Rusthoeve kost ongeveer 1.000 euro per hectare. 'De investering hangt onder meer af van de kwaliteit van de gebruikte slangen en de lengte van de hoofdslang. We zoeken uit wat het optimaliseren van de watergift doet met de kostprijs en welke meeropbrengst nodig is om dat te compenseren.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.