Testfase+verzekerbaarheid+varkensbedrijven+begint
Nieuws
© Jan Pitt

Testfase verzekerbaarheid varkensbedrijven begint

De verzekerbaarheid van pluimvee- en varkensbedrijven staat onder druk. Voor varkensbedrijven levert een onderzoek van LTO Verzekeringen naar de verzekerbaarheid van deze bedrijven al resultaat op. Samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) wordt de testfase opgestart.

De POV klopte eind 2020 bij LTO Verzekeringen aan met de vraag om samen te zoeken naar het verzekerbaar houden van varkensbedrijven. De vakgroep Pluimveehouderij LTO/NOP en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) vroegen afgelopen vorig jaar hetzelfde.

Samen met de POV heeft LTO Verzekeringen data verzameld over de varkensbedrijven en heeft hiermee vervolgens bij verzekeraars aangeklopt. 'We hebben daartoe meerdere partijen bereid gevonden', zegt Remon Drenth van LTO Verzekeringen. 'We gaan nu de testfase in om met de varkenshouders samen te kijken of we hiermee verder kunnen.'

Brandveiligheid

In die testfase wordt bekeken hoe aan de randvoorwaarden kan worden voldaan die het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onlangs heeft gesteld aan de brandveiligheid. 'Eisen ten aanzien van de compartimentering zullen op nieuwe bedrijven betrekkelijk gemakkelijk zijn in te vullen', zegt Drenth.

'Op bestaande bedrijven is dat lastiger. Als daar grote investeringen voor nodig zijn, kan dat de continuïteit van het bedrijf aantasten. Het brandveilig maken van de technische ruimtes en meterkasten is wel eerder haalbaar en staat nu ook al in de voorwaarden. We gaan samen met varkenshouders kijken hoe we het het beste kunnen invullen en zo de bedrijven verzekerbaar kunnen houden.'

Data pluimveebedrijven

Voor de verzekerbaarheid van pluimveebedrijven zijn nog niet genoeg data binnen. Daarom ligt er opnieuw een vraag bij de pluimveebedrijven om de benodigde gegevens in te sturen, zodat ook hier de volgende stap naar de testfase kan worden gezet.

In het voorjaar van 2022 komen de verzekeringspakketten voor de varkens- en mogelijk ook de pluimveebedrijven beschikbaar.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.