Sniffer+meet+methaan%2D+en+kooldioxideconcentratie+in+stallucht
Nieuws
© Wageningen University en Research

Sniffer meet methaan- en kooldioxideconcentratie in stallucht

Een sniffer is een apparaat dat de methaan- en koolstofdioxideconcentratie meet die koeien uitademen. De eerste sniffer is deze week aan het werk gegaan op een Nederlands melkveebedrijf. Het kan helpen bij het ontwikkelen van een nieuwe fokwaarde voor methaan.

Het melkveebedrijf is een van de honderd bedrijven waar de komende twee jaar de methaan- en kooldioxideconcentratie wordt gemeten. Onderzoeker Yvette de Haas van Wageningen Livestock Research is verheugd: 'Na een lange voorbereidingsperiode zijn we nu echt van start met het verzamelen van gegevens, die de basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe fokwaarde voor methaan.'

In dit onderzoek, dat deel uitmaakt van de publiek-private samenwerking Climate Smart Cattle Breeding, werken onderzoekers van Wageningen Livestock Research samen met onder andere CRV en FrieslandCampina aan het verlagen van de uitstoot van methaan via de fokkerij.

'We staan met zijn allen voor een grote uitdaging om de uitstoot van methaan sterk te verminderen', zegt De Haas. Er is de afgelopen jaren al veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen voeding en methaan. Maar over de relatie tussen fokkerij en methaan is minder bekend. '

Belangrijke genetische component

Uit eerder onderzoek op basis van metingen op vijftien bedrijven is gebleken dat er een belangrijke genetische component aanwezig is. 'In de eerste analyse komen we uit op een erfelijkheidsgraad voor methaan van circa 20 procent', merk De Haas op. 'Dit biedt zeker potentie voor de toekomst om via gerichte fokkerij de uitstoot van methaan te reduceren.'

De komende maanden plaatsen de onderzoekers op honderd melkveebedrijven een sniffer. Daarmee beschikken ze over gegevens van meer dan tienduizend koeien. Van deze Holsteinkoeien is de afstamming en ook het DNA bekend. Alle metingen vinden plaats in de melkrobot, zodat van elke koe afzonderlijke informatie wordt verzameld tijdens de melkbeurt.

De komende tijd richt het onderzoek zich vooral op het verzamelen van de juiste informatie. De volgende stap is de analyse. Het is de verwachting dat de onderzoekers over twee jaar tot een betrouwbare fokwaarde voor methaan kunnen komen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.