Daar+Agrotechniek+wint+innovatieprijs+met+fertigatiedemo%27s
Nieuws
© Agrarische Dagen Someren

Daar Agrotechniek wint innovatieprijs met fertigatiedemo's

Daar Agrotechniek in het Brabantse Deurne heeft afgelopen weekend de innovatieprijs gewonnen tijdens de Agrarische Dagen Someren. De producent van industriële machines heeft in een maisperceel druppelirrigatie met fertigatie aangelegd.

Fertigatie met regionale kringloopmeststoffen is een stap op de weg naar precisielandbouw en heeft in potentie veel voordelen: efficiënte inzet van water en meststoffen, een lager energieverbruik en een hogere gewasopbrengst. Dit laatste blijkt onder andere uit opbrengstmetingen die op basis van het kolfgewicht zijn verricht.

Deze ontwikkeling is ook gedeputeerde Elies Lemkes-Straver (CDA) van Noord-Brabant niet ontgaan. Samen met haar is de proef bezocht en is gesproken over de mogelijkheden en het grote belang van de inzet van nieuwe technieken en bewerkte dierlijke mest. Hiermee kan invulling worden gegeven aan de maatschappelijke opgaven die er liggen en waar de sector graag een bijdrage aan levert.

Aardappelen en mais

De demo's heeft ZLTO met Peter Verhees aangelegd vanuit de projecten 'Versterkte kennisverspreiding duurzaam bodembeheer en klimaatadaptatie' en 'Brabant bemest beter'. Ze waren aangebracht in aardappelen en mais.

Bij de demo's is intensief samengewerkt met de techniekleveranciers voor de toediening en de leveranciers van de meststoffen. Het gaat hierbij om kalverurine uit een innovatief stalsysteem van Maatschap Thelosen-van Haren in Someren en mineralenconcentraat van Loonbedrijf Kuunders in Deurne.

Grond- en bladmonsters

Tijdens de demo's zijn grond- en bladmonsters genomen om te kijken wanneer de nutriënten werden opgenomen. Aan het einde van de teelt worden van beide teelten en op de vier verschillende stroken nog een opbrengstmeting en een stikstofresidumeting uitgevoerd door Wageningen University & Research vanuit de publiek-private samenwerking 'Betere stal, betere mest, betere oogst'.

Op de Agrarische Dagen Someren presenteerden zich meer dan 150 standhouders. Het evenement trok 12.000 bezoekers.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.