Udar+mesttechniek+kansrijk+maar+vraagt+stroom
Nieuws
© Frits Huiden

Udar mesttechniek kansrijk maar vraagt stroom

De elektrode gaat in een emmer drijfmest. Bij schokken tot 6.500 ampère bij 10.000 tot 50.000 volt knettert en bliksemt het in de emmer. Op het eerste gezicht lijkt er niets te veranderen. Maar de mest zelf verandert wel en daarmee wordt ook de emissie aangepakt.

Het was te zien een demonstratie in het Gelderse Lievelde van uitvinders Willibrordus van der Weide en zijn Oekraïense collega Yuri Rakotsy van het bedrijf Yellow Energy/Udar in Arnhem. Ze tonen zo een nieuw principe van mestverwerking. De geclaimde werking is dat door mest te elektrocuteren bacteriën en schimmels worden gedood. De interne temperatuur kan kort oplopen tot 4.000 graden. De mesttemperatuur stijgt van 5 graden naar 40 graden en er ontstaat een ioniserend plasma dat voortdurende ontlading in de mest geeft.

• Zie ook de video van de demonstratie: Mest onder stroom gezet voor emissiereductie


Door vervolgens 15 liter kaaswei per ton mest toe te voegen, komen er aminozuren en nieuwe bacteriën (inoculum) in de mest. Dit zal stikstof fixeren en binden in de mest.

In de voorbehandeling wordt schuim- en methaanvorming voorkomen, wat daardoor ook niet meer kan uitstoten en het reduceert explosiegevaar. Gevolg is dat er minder broeikasgas vrijkomt en er minder dure kunstmest hoeft te worden aangekocht.

Kansrijk systeem

De techniek staat nog in de kinderschoenen. Er is ook nog niet begonnen aan een Regeling ammoniak en veehouderij (RAV)-certificering. Wel zien betaalde Nederlandse onderzoekers zoals Eurolab uit Deventer en Soil Best in Wageningen het als een kansrijk systeem.

Het ammoniumgehalte lijkt inderdaad gereduceerd, bacteriën worden voor 90 procent gedood en er lijkt minder ammoniak vrij te komen, waarbij de toevoeging van wei helpt, concluderen de onderzoekers. Provincie Gelderland stak 160.000 euro POP3-subsidie in de ontwikkeling.

Voordeel is dat er geen chemicaliën nodig zijn, maar alleen stroom. 30 kilowattuur per ton mest, schat Van der Weide. Een stroomgebruik dat bij de huidige prijzen van 60 cent neer komt op zo’n 18 euro per ton mest.

Hoog stroomverbruik

Stroomverbruik is ook de kanttekening waar ook een nieuw project van GEA en N2 Applied mee te maken heeft. Ook de daarin gebruikte techniek stoelt op een plasmatechnologie. Door de hoge stroomkosten zijn inkomsten door verkoop van de hoogwaardige mest in plaats van afvoerkosten nodig. Ook eigen energieopwekking via bijvoorbeeld zonnepanelen is een must.

De mest van Udar moet na bewerking wel twee tot vier weken fermenteren voor aanwenden. Dat vraagt om investering in extra geïsoleerde opslag omdat de mest niet te snel moet afkoelen om het fermentatieproces op gang te houden.

Mobiele toepassing

Udar past de techniek nu toe op een schaalgrootte van een capaciteit van 10 tot 15 kuub drijfmest per uur. Het systeem is mobiel en past in een bedrijfsbus. Daarin zitten een 100 kilowatt dieselaggregaat, het apparaat dat zorgt voor het magnetische veld, een buizenstelsel met 58 elektroden, pompen, snijders en de nodige elektronicakasten.

Van der Weide denkt dat in 2023 het eerste systeem werkelijk op een melkveebedrijf kan draaien en verwacht dat dat deze dan een richtprijs heeft rond de 200.000 euro, uitgaande van een bedrijf met jaarlijks 2.000 tot 3.000 kuub drijfmest.

Het interieur van de mobiele installatie van Udar. In het oranje frame wordt het magnetisch veld gecreeerd. Rechts het buizenstelsel met 58 elektroden.
Het interieur van de mobiele installatie van Udar. In het oranje frame wordt het magnetisch veld gecreeerd. Rechts het buizenstelsel met 58 elektroden. © Frits Huiden

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.