Belang van data neemt toe in agrarische bedrijfsvoering

Het verzamelen van data zal een steeds grotere rol spelen in de moderne agrarische bedrijfsvoering. Maar hoe kunnen boeren of tuinders de enorme hoeveelheid informatie inzichtelijk krijgen en daarop reageren, zodat ze uiteindelijk meer verdienen? In het webinar Telen met data van Nieuwe Oogst en Bayer worden de mogelijkheden van dataverzameling en -verwerking in de praktijk besproken.

Volgens sectorspecialist Cindy van Rijswick van Rabobank gaan de technische ontwikkelingen op het gebied van digitale landbouw snel. 'De stap om digitale tools ook daadwerkelijk te gebruiken op percelen of in de kas is voor veel boeren en telers nu nog groot', constateert ze.

De redenen daarvoor zijn vaak de onbekendheid van de techniek en mogelijkheden, stelt Van Rijswick. 'En de vraag of de noodzakelijke investeringen uiteindelijk ten goede komen aan het verdienmodel van agrarisch ondernemers. Ik ziet vooral op korte termijn de inzet van drones bij het verzamelen van data flink groeien in ons land.'

Digitale tools

Wat betreft de inzet van digitale tools in de glastuinbouw is Nederland al ver, weet Roel van Summeren van Bayer. 'Maar in de akkerbouw valt er nog veel te winnen. Voor een teler met een kas als gecontroleerde ruimte is het vrij makkelijk om data te verzamelen en daarop in te spelen.'

Ook als het gaat om investeringen, zegt Van Summeren. 'Wij kijken soms wat jaloers wat er allemaal wordt ontwikkeld bij grote bedrijven in de Verenigde Staten, maar we moeten goed kijken wat onze telers nodig hebben. De toepasbaarheid in de praktijk, daar zit wat mij betreft de echte uitdaging voor ons.'

Bodemkwaliteit

Akkerbouwer Jacob van den Borne uit het Brabantse Reusel heeft al jarenlang ervaring met het verzamelen van data van zijn 160 percelen. 'Je moet eerst kijken wat het opbrengstpotentieel is van je teelt. Wat groeit waar en zie ik grote verschillen in de kavels? Mijn ervaring is dat het vaak ligt aan een stukje bodemkwaliteit', zegt hij.

Met de juiste data kun je volgens Van den Borne inzichtelijk krijgen welke actie je moet ondernemen om een perceel weer die opbrengst te laten geven die je wilt of zelfs meer. 'Een boer is natuurlijk van huis uit geen data-analist. Maar in de samenwerking met digitale tools zie ik wel veel potentie voor de sector. Vooral als je bedenkt hoe de ontwikkeling van artificiële intelligentie (AI) gaat en hoe snel je daarmee oplossingen kunt vinden voor problemen op het land. Ik zie de AI-computer echt als de agrarisch adviseur van de toekomst.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.