Eco+Air+Care%2Dsysteem+zorgt+voor+beter+klimaat+in+pluimveestal
Nieuws
© Van den Oetelaar

Eco Air Care-systeem zorgt voor beter klimaat in pluimveestal

Pluimveehouder Ben Beerens uit het Brabantse Hoogeloon heeft het Eco Air Care-systeem geïnstalleerd in een van zijn stallen met vleeskuikenouderdieren. 'Het klimaat is hier duidelijk beter. De hennen presteren beter en iedereen werkt hier graag', zei hij deze week tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging Techniek in de Landbouw in het Gelderse Wageningen.

De eerste ronde met vleeskuikenouderdieren in de Eco Air Care-stal is afgerond. Het syteem werkt met een warmtewisselaar met een wassysteem die de binnenkomende lucht vergaand conditioneert. De lucht komt binnen via slangen, zodat die goed over de hele stal wordt verdeeld. Het systeem werkt met balansventilatie. Er komt net zoveel lucht binnen als er wordt uitgezogen.

In de stal ís de helft minder ventilatiecapaciteit geïnstalleerd. 'Dat was best even spannend', zegt Beerens. 'Het werkt prima. Het is altijd tussen de 22 en 29 graden in de stal en ik hoef me niet druk te maken om onderdruk en ik hoef geen rookproeven te doen. Er is geen aparte koeling nodig of een hoge ventilatiecapacitiet om in de zomer een goed klimaat te krijgen.'

Minder uitval

De resultaten van de vleeskuikenouderdieren in de Eco Air Care-stal zijn prima. De uitval is laag met 2,7 procent. Dat is lager dan het gemiddelde van de andere stallen op zijn bedrijf, waar de ondernemer een uitval heeft van 4,23 procent. Dat is overigens ook lager dan het gemiddelde bij ouderdieren dat op 7,1 procent ligt.

Het aantal broedeieren per opgehokte hen op 60 weken is 204 in de Eco Air Care-stal. Het gemiddelde in de andere stallen ligt op 200 en gemiddeld in Nederland is het 187.

De proefstal met vier Eco Air Care-units voor vermindering van stikstof- en fijnstofuitstoot, koeling en verwarming.
De proefstal met vier Eco Air Care-units voor vermindering van stikstof- en fijnstofuitstoot, koeling en verwarming. © Van den Oetelaar

'We zien minder pootproblemen en de paringen gaan gemakkelijker', zegt Beerens. 'Het aantal broedieren verschilt niet zoveel omdat we in de andere stallen met warmtewisselaars het klimaat ook al redelijk goed voor elkaar hebben. Het Eco Air Care-systeem blijft favoriet bij ons en onze medewerkers. Niet alleen door het betere klimaat, ook doordat de dieren gezonder zijn en er minder uitval is.'

Minder ammoniakemissie

Door het betere klimaat en drogere strooisel zorgt het Eco Air Care-systeem voor minder ammoniakemissie in de stal. De ammonniak die wel vrijkomt, wordt in het systeem opgevangen en er met zuur uitgewassen. Gemiddeld is het reductiepercentage 90 tot 95 procent.

Dat is volgens Thijs van Beers van producent Vencomatic op drie manieren aantoonbaar. 'We meten de concentratie in de in- en uitgaande lucht en de hoeveelheid ventilatie. Daarmee kunnen we berekenen dat we in een maand tijd 701 kilo ammoniak opvangen.' Ten tweede wordt de geleidbaarheid van het waswater gemeten. 'Dat is een maat voor de hoeveelheid stikstof die vrijkomt', legt Van Beers uit. 'Op die basis meten we 653 kilo stikstof.'

Tekst gaat verder onder video.

Ten slotte wordt het zuurverbruik gemeten dat nodig is om de stikstof op te vangen. 'Daarmee komen we op 666 kilo stikstof. Met die drie metingen kunnen we betrouwbaar aangeven hoeveel ammoniak we afvangen. Daarbij is iedere kilo ammoniak die we opvangen goed voor 4 kilo kunstmestvervager en 2,9 kilo CO2-besparing bij de kunstmestproductie', stelt Van Beers.

Voor Beerens is het dan ook duidelijk dat het ammoniakprobleem oplosbaar is. 'Je kunt aantonen hoeveel je reduceert en het systeem is beter voor de dieren en voor ons. Maar het is niet zomaar terug te verdienen. Wel als we de ammoniakreductie die we behalen kunnen verwaarden. De overheid moet hier wat mij betreft met financiën en regelgeving over de brug komen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.