Sensoren+meten+stikstof+in+en+rond+stallen+in+Gelderland
Nieuws
© Huisman Media

Sensoren meten stikstof in en rond stallen in Gelderland

Provincie Gelderland trekt 4,8 miljoen euro uit voor een stikstofmeetnet op en rond agrarische bedrijven. Sensoren moeten continu de concentratie stikstof in de buitenlucht en in en rond stallen en bedrijven meten.

Het gaat om sensoren die OnePlanet Research Center ontwikkelt in samenwerking met TNO. Zij werken samen aan het stikstofmeetnet met RIVM, Regio Foodvalley, Wageningen University &Research en Universiteit Utrecht. In Regio Foodvalley werken deze partners al aan het omgevingsmeetnetwerk voor de luchtkwaliteit. Daar toetsen zij het stikstofmeetnet in de praktijk.

De sensoren bieden agrarisch ondernemers de mogelijkheid om voor hun bedrijf te zien of maatregelen daadwerkelijk zorgen voor minder stikstofuitstoot, stelt gedeputeerde Peter Drenth van Gelderland. 'Het is een steuntje in de rug voor vakmanschap. We willen in Gelderland niet alleen varen op berekening met modellen, maar ook daadwerkelijk meten wat er buiten gebeurt.'

Gelderse Maatregelen Stikstof

Provincie Gelderland ontving eind vorig jaar geld van het Rijk voor de aanpak van Gelderse Maatregelen Stikstof. Het gaat om 257,5 miljoen euro voor gebiedsprocessen, landschapselementen, weidegang, meetsystemen en innovatie. Bij dat laatste gaat het bijvoorbeeld om innovatieve hulp van voeraanpassingen en meer weidegang. De pilot met sensoren als verbijzondering van het omgevingsmeetnet wordt deels gefinancierd uit de versnellingsgelden en deels uit de Gelderse programma's Agrifood en Natuur.

Een soortgelijke meetproef ging eerder deze maand in Groningen van start (zie foto). Zes onderzoekspartijen meten twee jaar lang op ruim twintig locaties de hoeveelheid stikstofdioxide en ammoniak in en rond Natura 2000-gebied het Liefstinghsbroek bij Vlagtwedde in het zuidoosten van Groningen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.