Thema Robotisering

Robotisering

Een nauwkeurige sturing van het klimaat, de bemesting en gewasbescherming betaalt zich direct uit bij hoogwaardige teelten in kassen of de volle grond. Met (sensor)-techniek en goed databeheer is de gewasgroei en kwaliteit te managen. Op deze pagina worden de mogelijkheden en technieken in de markt belicht.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.