Bloempapier+ontwikkeld+van+reststromen+bloemen+en+planten
Nieuws
© LLTB

Bloempapier ontwikkeld van reststromen bloemen en planten

Van reststromen van bloemen en planten zijn nieuwe producten te maken, zoals bloempapier of kleurstoffen. Dat blijkt uit onderzoek van Greenport West-Holland en Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN).

Aanleiding voor het onderzoek was de uitbraak van het coronavirus in maart 2020. De vraag naar bloemen en planten daalde dramatisch, doordat de export stilviel door het sluiten van de landsgrenzen. Veel kwalitatief goede bloemen en planten bleven daardoor achter op de kwekerijen. Greenport West-Holland en SIGN startten daarom met een onderzoek naar het valoriseren (tot waarde maken) van deze reststromen met als doel dit ook na de lockdown te kunnen doen en nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Vrijdag werd in het Zuid-Hollandse Honselersdijk het onderzoeksrapport 'Nuttig gebruik van 'Corona'-overschot sierteelt- en tuinbouwproducten' overhandigd aan Meindert Stolk (gedeputeerde Zuid-Holland, voorzitter Greenport West-Holland), Albert Abee (wethouder Westland), Adri Bom (voorzitter SIGN) en Jolanda Heistek (programmadirecteur Greenport West-Holland).

Nieuwe producten

In het laboratorium Varta in het Noord-Brabantse Nispen zijn twintig grote sierteeltgewassen onderzocht op vooral de inhoudsstoffen van planten. Dit leidde tot nieuwe producten, zoals verschillende soorten bloempapier. Het papier is gemaakt van vezels, verzameld bij verschillende kwekers. Dat papier kan weer door het eigen bedrijf of door de sector worden gebruikt. Een consortium werkt aan het doorontwikkelen van dit product.

Met een aantal kwekers wordt nog overlegd over de ontwikkeling van andere nieuwe producten. Zo lopen er experimenten met de voedselveilige kweek van bloemen en doen Biobased Greenport West-Holland en Varta onderzoek naar kleurstoffen uit gerbera's of celosia en 3D-printen met biocomposieten van lelievezels.

SIGN start ook een vervolgonderzoek naar vezelopslag bij tuinbouwondernemingen. 'Hoewel uit nood geboren, levert dit onderzoek nu een prachtige bijdrage aan het doel dat we met elkaar hebben afgesproken: 100 procent circulair in 2050. Zeker omdat het niet alleen concrete producten heeft opgeleverd, maar het ook heeft gezorgd voor meer samenwerking, kennisdeling en andere experimenten. Het toont wederom aan hoe innovatief onze tuinbouw is', zegt Stolk.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.