Kwart+Belgische+akkerbouwers+heeft+interesse+in+drone
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Kwart Belgische akkerbouwers heeft interesse in drone

Bijna een kwart van de akkerbouwers in België geeft aan (zeer) geïnteresseerd te zijn in het inzetten van drones om hun teelt te optimaliseren.

Dit blijkt uit de BelgiëScanner van AgriDirect. Tijdens deze telefonische inventarisatie worden de Belgische akkerbouwers, loonwerkers en rundveehouders momenteel telefonisch benaderd met vragen over de agrarische activiteiten, toekomst- en investeringsplannen.

Een representatieve steekproef van 530 Vlaamse en Waalse agrariërs heeft een vraag beantwoord over de interesse in drones ter optimalisatie van de teelten.

Loonwerker wacht af

In Vlaanderen wordt de meeste interesse getoond in drones. Als we per sector kijken dan blijkt dat 24,2 procent van de akkerbouwers interesse toont, terwijl 21,6 procent van de rundveehouders (zeer) geïnteresseerd is. De loonwerkers zijn met 13,2 procent het minst bereid om te investeren.

De percentages in Wallonië vallen lager uit. Daar blijkt ruim 18 procent van de akkerbouwers in de toekomst in een drone te willen investeren. De Waalse rundveehouders en loonwerkers blijven achter met respectievelijk 8,5 en 6,1 procent.

Nieuwe vorm dienstverlening

Op zich is het opvallend dat loonwerkers minder interesse tonen terwijl ze de investering over een relatief grote oppervlakte zouden kunnen afschrijven. In de praktijk investeren loonwerkers vooral in trekkers en oogstmachines. Er is twijfel over de vraag of klanten willen betalen voor de nieuwe vorm van dienstverlening waarvan ze de meerwaarde nog niet kennen.

De ontwikkeling van precisielandbouw zorgt ervoor dat het inzetten van drones aan de orde van de dag is om onder andere het gewas en het perceel nauwkeurig in kaart te brengen. De data die de drone opslaat kan toegepast worden om de gewasopbrengst te verhogen, arbeidsuren te verminderen en gewasbescherming te optimaliseren.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.