Extra+aandacht+voor+stalklimaat+vermindert+kans+op+verwerpers
Nieuws
© Johan Wissink

Extra aandacht voor stalklimaat vermindert kans op verwerpers

Varkenshouders kunnen de kans op het afbreken van de vroege dracht door zeugen in de risicovolle periode verkleinen door extra aandacht te besteden aan het stalklimaat. Dat blijkt uit onderzoek naar de invloed van stalklimaat, seizoen, bedrijf en pariteit.

Connecting Agri & Food, Total Pigfarm Management en Wageningen University & Research hebben het onderzoek uitgevoerd op twee hoogproductieve SPF-bedrijven. Ze verzamelden informatie over de reproductiegegevens van de zeugen: pariteit, inseminatiedatum en, indien van toepassing, de dag van terugkomen.

Met Slimme Stal-klimaatsensoren is het stalklimaat vastgelegd. Iedere tien minuten werden temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentratie gemeten. De meetmomenten zijn bekend en er is rekening gehouden met de invloed van de seizoenen.

Analyse

Kristel Mulder, student aan Wageningen University & Research, analyseerde de gegevens naar de invloed van bedrijf, pariteit, stalklimaat en seizoen op het afbreken van de vroege dracht. Zoals verwacht kwam uit de analyse dat er een bedrijfseffect is.

Het afbreken van de vroege dracht wordt mede beïnvloed door bedrijfsspecifieke factoren, zoals stalinrichting en management. Maar ook door meer specifieke aspecten, zoals de diepte van de negatieve energiebalans. Op de twee bedrijven was ook een duidelijk effect van pariteit zichtbaar. Tweede pariteitszeugen kwamen vaker terug dan de zeugen in de eerste pariteit en de zeugen van een derde pariteit of hoger.

Invloed van seizoen

Ook het seizoen is van invloed. Op de twee bedrijven ware de minste terugkomers in de winter en de meeste terugkomers in de zomer. De stalklimaatdata zijn gedurende de eerste paar dagen voor de inseminatie en de vijf weken hierna geanalyseerd.

Bij alle zeugen is de dag van inseminatie dag 0 genoemd. Op bepaalde dagen van de dracht lijken zeugen meer gevoelig voor suboptimaal klimaat. Vooral een stijging in temperatuur en grote schommelingen binnen een dag lijken een negatief effect op de dracht te hebben en een grotere kans op verwerpen.

Periode speelt mee

De conclusie is dat extra aandacht schenken aan het stalklimaat de kans op terugkomen kan verlagen. Tijdens de dracht vraagt het klimaat van dag 9 tot en met 17 extra aandacht. In deze periode is het luteale weefsel volgroeid en neemt de progesteronproductie van het gele lichaam over. Dan vindt ook de aanhechting van de embryo's plaats.

Een tweede periode die tijdens de dracht extra aandacht verdient, noemen de onderzoekers op basis van de resultaten van het onderzoek dag 21 tot en met dag 31. In deze periode vergroeien namelijk het foetaal en moederlijk weefsel.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.