ZLTO%3A+%27Europees+project+brengt+koolstofvastlegging+in+beeld%27
Nieuws
© ZLTO

ZLTO: 'Europees project brengt koolstofvastlegging in beeld'

In het Europese project Ploutos wordt volgens Luuk van Wezel, ZLTO-projectexpert Klimaat, gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem dat gebruiksvriendelijk en betrouwbaar koolstofvastlegging in de bodem in beeld brengt. ZLTO is samen met Udea, FarmHack en het Nutriënten Management Instituut projectpartner.

Wat is Ploutos voor programma?

'Ploutos is een Europees project dat zich richt op het beter verzamelen en benutten van data in de agrofoodsector, met als doel om meerwaarde te creëren voor boeren in de ketens. Een van de thema's heet carbon farming. Dit thema is erop gericht om boeren (financieel) te stimuleren wanneer ze CO2 vastleggen in hun landbouwbodems.'

Er wordt onder andere gewerkt aan een systeem dat de CO2-vastlegging in de bodem in beeld brengt. Wat is het doel van dit systeem?

'We willen een tool bouwen waarmee we inzichtelijk maken dat boeren CO2 vastleggen in de bodem, zodat we dit op bedrijfsniveau kunnen aantonen. De achterliggende gedachte is dat de agrarisch ondernemers hiervoor kunnen worden beloond door de afnemers van hun producten of partijen van buiten de sector.'

Wat hebben ZLTO-leden hier aan?

'Veel leden nemen al maatregelen om hun bodemkwaliteit te verbeteren en leggen daarbij ook koolstof vast. Denk bijvoorbeeld aan niet-kerende of gereduceerde grondbewerking, groenbemesting en de aanplant van bomen. Door te monitoren welke maatregelen een ondernemer heeft uitgevoerd en deze te koppelen aan bodemmetingen, willen we achterhalen wat daarmee aan koolstof wordt opgeslagen in de bodem. Op deze manier kunnen we dit in de toekomst op bedrijfsniveau aantonen.'

De achterliggende gedachte is dat de boeren kunnen worden beloond door de afnemers van hun producten

Luuk van Wezel, ZLTO-projectexpert Klimaat

Data wordt steeds belangrijker in de agrarische wereld. Wordt dit een nieuwe losse tool waar agrarisch ondernemers gebruik van kunnen gaan maken?

'Onze insteek is om deze tool te koppelen aan het Bodembedrijfswaterplan. Met deze tool kunnen boeren ook andere zaken zoals waterberging, waterkwaliteit en nutriëntenbenutting bijhouden en meten op hun bedrijf.

'Hier past het vastleggen van koolstof ook prima bij, omdat je met meerdere maatregelen kunt bijdragen aan verschillende maatschappelijke diensten. Wij willen al deze informatie daarom graag op één plek bundelen en vanuit één plek de (financiële) waardering realiseren.'

Wanneer moet het systeem klaar zijn?

'We zijn een jaar bezig en komend jaar gaat een eerste groep boeren de eerste versie van de tool testen.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.