Ammoniaksensor+op+basis+van+fotonische+chips
Nieuws
© Frits Huiden

Ammoniaksensor op basis van fotonische chips

De start-up Spectrik ontwikkelt op de HighTech Campus in Eindhoven een ammoniaksensor op basis van fotonische chips. Door deze nieuwe generatie chips worden sensoren goedkoper, kleiner en minder storingsgevoelig.

De techniek rond het realtime meten van stalemissies ontwikkelt zich snel. In de wens om voor milieudoelen van middelvoorschriften naar doelvoorschriften te gaan, met eventueel een afrekenbare stoffenbalans, moet er werkelijk worden gemeten wat de stalemissie is.

Goed meten en data juist interpreteren is niet eenvoudig. Dus zijn er vele pilots en testbedrijven actief met ammoniaksensoren en bijbehorende centrale gasverzamelleidingen om de stallucht af te zuigen en mengmonsters te nemen. Die kunnen de exacte stalemissies in kaart brengen en aangeven op welke plek en omstandigheid deze is gemeten.

Duur

Een van de nadelen van deze techniek is dat de elektrochemische sensoren die hierbij over een langere periode worden gebruikt duur zijn, vaak moeten worden gekalibreerd en zoveel onderhoud vragen.

Je wilt weten waar in de stal de emissie ontstaat, waarom en wat je eraan kunt doen

Rick Jongen, directeur Spectrik

Veel proefmeetstations gebruiken de ammoniaksensor van bijvoorbeeld het merk Dräger en Doll. Elektrochemische sensoren kosten rond de 2.500 euro en optische sensoren met infrarood kosten soms tot 8.000 euro. Een compleet systeem met leidingen, buffervat, datalogger en software kan 20.000 tot 30.000 euro kosten.

Kwetsbaar voor drift

De sensoren zijn relatief groot, precies, maar ook kwetsbaar voor drift. Na enkele jaren verlopen de sensoren namelijk en vermindert de nauwkeurigheid. De kosten van herijken en onderhoud lopen op en de sensor moet na enkele jaren al worden vervangen.

De indeling en bouwwijze van de stal zijn sterk van invloed op de emissie.
De indeling en bouwwijze van de stal zijn sterk van invloed op de emissie. © Frits Huiden

De 24-jarige Rick Jongen ziet daardoor een gat een in markt. Hij studeerde bedrijfseconomie in Tilburg en draaide daarna mee bij HighTech XL in Eindhoven waar 'deeptech' start-ups worden ondersteund.

Daarna werkte Jongen mee in een project waarmee met glasvezeltechniek de vitale lichaamsfuncties van mensen werden gemeten. Deze techniek wilde hij gebruiken om ook rundvee te checken via slimme halsbanden. Maar het stikstofdossier en de milieuproblematiek zetten Jongen op een ander spoor: de fotonische ammoniaksensor, die werkt volgens dezelfde basisgedachte.

Vooruitgang in hightech

In de hightechindustrie rond de oude Philips-gebouwen in Eindhoven, waar ooit de cd en gloeilamp werden ontwikkeld, werken diverse bedrijven en start-ups al jaren aan een nieuwe generatie chips voor sensortoepassingen, die werken op basis van fotonica (licht). De fotonische chips worden gezien als een grote vooruitgang in hightech en beschouwd als 'het nieuwe goud' voor deze industrie.

Deze techniek overtroeft namelijk de huidige ammoniaksensoren die werken op basis van een chemische reactie, wat is te vertalen in een elektrisch spanningsverschil. De fotonische chips gebruiken lichtdeeltjes om de ammoniakconcentratie te bepalen. Deze chips zijn veel kleiner, robuuster, minder storingsgevoelig én ook goedkoper. Ook bestaan de chips uit minder losse componenten die stuk kunnen. Apparaten die ermee worden uitgerust, worden zo dus ook kleiner en sneller.

Stimuleringsfondsen

De Nederlandse overheid, maar ook grote stimuleringsfondsen en bedrijven zoals de bekende chipfabrikant ASML investeren fors in deze ontwikkeling.

Jongen brengt deze ontwikkelingen bij elkaar en begon daarom op de HighTech Campus de start-up Spectrik. Dat bouwt een ammoniaksensor op basis van geïntegreerde fotonica. De sensor zou uiteindelijk vanaf 1.000 euro beschikbaar moeten zijn. Technisch is het ook mogelijk om deze sensor te ontwikkelen voor methaan (CH4), NOx, H2S en ethanol.

Jongen vond behalve bij HighTechXL samenwerking met bedrijven als PhotonDelta en VTEC Lasers en Sensors, die beide al vergevorderd zijn in het gebruik van deze techniek. Plan is om zo snel mogelijk een sensor praktijkrijp te hebben, te certificeren en op de markt te brengen.

Ad Crommentuijn en Rick Jongen (rechts) van Spectrik integreren de fotonische chip.
Ad Crommentuijn en Rick Jongen (rechts) van Spectrik integreren de fotonische chip. © Frits Huiden

Ammoniaksensor helpt diergezondheid
'We kunnen nauwkeurig meten. Nu moeten we de emissiedata vertalen naar managementmaatregelen in de stal. Je wilt weten waar in de stal de emissie ontstaat, waarom en wat je eraan kunt doen', zegt directeur Rick Jongen van Spectrik. Verschillende stalvloeren, diergroepen en stalindelingen maken grote verschillen in emissie. 'De sensor kan ook een grote rol spelen bij de diergezondheid', vult Spectrik-adviseur Ad Crommentuijn aan. 'Als je het stalklimaat kunt verbeteren omdat je de samenstelling kent, kan dat weer voordelen opleveren voor de gezondheid door een lager antibioticagebruik en betere dierproductie.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.