%27Monovergister+moet+rendabel+zijn+voor+gemiddelde+melkveehouder%27
Nieuws
© Wim Hollemans

'Monovergister moet rendabel zijn voor gemiddelde melkveehouder'

De beste innovaties voor verduurzaming van de agrarische sector worden bedacht op het boerenerf. Dat is de gedachte achter de Dutch Dairy Challenge, een initiatief van diverse organisaties in de melkveesector. Acht melkveehouders gaan de komende maanden samen met een coach en studenten aan de slag om hun plan uit te werken en praktijkrijp te maken. Een van hen is melkveehouder Peter van Roessel uit het Brabantse Haarsteeg.

Een monovergister ontwikkelen voor een gemiddeld bedrijf, waarmee het gas met een containersysteem aan het net wordt geleverd. Van Roessel niet alleen meerwaarde halen uit zijn mest, maar ook levert het betere meststromen op voor zijn bedrijf.

De melkveehouder is al langer fan van het benutten van verse mest. Hij haalt deze al meer dan tien jaar met enige regelmaat met de mestschuif uit de stal. Nu nog iedere twee uur, in de toekomst misschien ieder uur.

Snel weghalen

'We zien nu dat het snel weghalen van de mest leidt tot een betere compostering. De mest moet je niet te lang laten liggen. Bij vergisten werkt verse mest ook beter', zegt Van Roessel.

De mest moet je niet te lang laten liggen

Peter van Roessel, melkveehouder in Haarsteeg

Met ondersteuning vanuit de Dutch Dairy Challenge wil de ondernemer werken aan een eenvoudige monovergister voor mest op basis van een dichte en geïsoleerde mestsilo. 'De silo moet rendabel zijn voor de gemiddelde melkveehouder met 110 tot 150 koeien. Nu zijn dergelijke investeringen vaak alleen interessant voor grote bedrijven. Het gewone gezinsbedrijf heeft er minder aan. Dat is jammer', vindt hij.

Het gas dat Van Roessel met de monovergister wil produceren, wordt samengeperst. 'BasGAS heeft hiervoor een systeem waarbij iedere kuub gas wordt gecomprimeerd in gasflessen tot 3,5 liter biomethaan. Die worden regelmatig opgehaald, net als de melk', legt hij uit.

Biogas

Veel andere bedrijven met vergisters gebruiken dit gas om stroom op te wekken. De Brabantse melkveehouder ziet dit niet zo zitten. 'Met de flexibele energieprijzen is het op sommige momenten niet interessant om stroom te leveren. Er moet zelfs geld bij. Biogas is wat dat betreft een veel stabielere factor.'


Het idee van Van Roessel is om de mest na de vergister door de meststripper te laten gaan. 'De dunne fractie na de stripper is gunstig voor mijn bedrijf, met een stikstof-fosfaatverhouding van 1:1,5 of 1:2. Ik heb fosfaatfixerende gronden. Dat fosfaat kan ik goed gebruiken. Stikstof moet ik afvoeren. Met de afvoer van drijfmest verlaat niet alleen stikstof mijn bedrijf, maar ook kali en fosfaat. Die houd ik liever zelf', licht hij toe.

Bemesten op maat

Met het systeem wil de melkveehouder ook werken aan een vorm van bemesten op maat. Bij de stripper wordt een luchtwasser ingezet die ammoniak omzet tot ammoniumsulfaat. 'Dat is een prima ammoniummeststof om op maat mee te bemesten. We moeten de vluchtige stikstof in de mest vastleggen om deze te kunnen benutten.'

De luchtwasser kan mogelijk ook worden ingezet om de ammoniak om te zetten die vrijkomt bij compostering. Van dat laatste heeft Van Roessel hoge verwachtingen. 'Hier draaide een composteertrommel op proef met de dikke fractie. Daar leek wel bosgrond uit te komen, al snel vol met pieren. Voedsel voor de bodem', zegt hij.

Eenvoudig systeem voor iedereen
Melkveehouder Peter van Roessel uit het Brabantse Haarsteeg ontwikkelt een eenvoudige mestvergister die bereikbaar is voor gemiddelde bedrijven. Hij gaat de mest strippen om de nutriënten beter tot waarde te brengen. Het groene gas dat daaruit voortkomt, wordt geleverd aan het gasnet. Het idee is om mest zo snel mogelijk uit de stal te halen en gasdicht op te slaan, zodat zo min mogelijk methaan en ammoniak vrijkomen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.