Zeug+presteert+beter+op+koelste+plek+in+kraamafdeling
Nieuws
© Varkens Archief

Zeug presteert beter op koelste plek in kraamafdeling

Wanneer het buiten warm is, helpt het koelen van binnenkomende lucht om de productie in de kraamafdeling van zeugen beter op peil te houden. Maar ook bij varkensbedrijven die koeling toepassen, kan de positie van de zeug in de kraamstal ertoe doen.

Als koele lucht aan de voorkant van de afdeling binnenkomt en achteraan wordt afgezogen, is een zeug niet op elke plek even productief. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van North Carolina op een bedrijf met 3.600 zeugen. De Amerikaanse onderzoekers verzamelden van mei tot augustus 2021 grote hoeveelheden data van 1.866 zeugen.

Gekoelde lucht kwam vooraan via een inlaatklep een afdeling binnen en werd via ventilatoren in de buitenmuur afgezogen. De afdelingen met 18 tot 36 kraamhokken werden ingedeeld in vier klimaatzones: voorin, middenvoor, middenachter en achterin. Alle zeugen konden onbeperkt voer opnemen.

Bigoverleving

Rondom werpen waren er volgens de onderzoekers geen grote verschillen in het aantal doodgeboren biggen. Het percentage bigoverleving nam wel af naarmate de zeugen zich verder van de luchtinlaatventielen af in een kraamhok bevonden. In de meest frisse zone overleefden 2,2 procent meer biggen en werd gemiddeld 0,31 big per worp meer gespeend dan bij de zeugen in de meest warme zone. Het gemiddelde toomgewicht in het koelste deel was bijna 6 kilo hoger dan in de warmste zone.

Behalve deze gunstigere productiecijfers behielden de zeugen in de koelste zone ook een betere conditie waardoor de prestaties in de daaropvolgende cyclus eveneens beter waren. Van de groep 'koele' zeugen werd ruim 7 procent meer berig binnen zeven dagen na spenen. Ook de gemiddelde toomgrootte van deze zeugen was bij de opvolgende worp 0,7 big hoger.

Klimaatzones

De resultaten van de zeugen in de twee tussenliggende klimaatzones zitten tussen de twee meest ver van elkaar gelegen zones, melden de onderzoekers in een bericht op National Hog Farmer. Ze concluderen dat hoe verder kraamzeugen zich van de inlaat met frisse lucht af bevinden, hoe meer de prestatie van de de zeug en haar biggen onder druk komen te staan.

Een optimale verdeling van de frisse lucht en een goede isolatie van de kraamstallen zijn belangrijke zaken om een zo uniform mogelijke productie te krijgen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.