Vlaams+centrum+Agropolis+is+broedplaats+voor+innovatie
Nieuws
© Joost de la Court

Vlaams centrum Agropolis is broedplaats voor innovatie

Het innovatiecentrum Agropolis in het Belgisch-Limburgse Kinrooi ontwikkelt en test nieuwe toepassingen voor de landbouw. Sinds de opening in 2019 vestigden zich er zo'n tien agrotechbedrijven. Het centrum biedt zowel kantoor- en vergaderfaciliteiten als productieruimten en proefvelden in de buitenlucht.

Nederland en Vlaanderen kennen veel vergelijkbare problemen, zoals op het gebied van waterkwaliteit of stikstof. Samenwerken aan oplossingen is een logische stap. Dat gebeurt op bescheiden schaal bij Agropolis in Kinrooi. Steeds vaker weten Nederlandse bedrijven de weg te vinden naar dit agrarisch innovatiecentrum.

Wat nu nog een paar gebouwen zijn, moet over enkele jaren uitmonden in een circulair centrum van activiteiten waar reststoffen uit de landbouw en bermgras worden omgezet in voedingstoffen voor bijvoorbeeld insectenteelt of algenkweek. Tegelijk wordt er dan schone energie geproduceerd, dus zonder uitstoot.

Reststromen

Het Vlaamse bedrijf Global Link Projects wil de reststromen van diverse agrarische activiteiten en aquacultuur op een circulaire manier met elkaar verbinden. 'De output van het ene bedrijf wordt zo een waardevolle grondstof voor het andere', zegt oprichter Dirk van Eersel.

De Vlamingen doen niet onder voor de Nederlandse land- en tuinbouw als het gaat om innovatie

Carla Boonstra, landbouwraad van de Nederlandse ambassade in Brussel

Zo is er de larvenkwekerij. 'Deze larven, afkomstig van de zwarte soldatenvlieg, zijn ondergebracht in een leegstaande kippenstal en groeien op reststromen uit de agrofoodsector. Daardoor zijn ze een duurzame bron van eiwitten en vetten', licht Van Eersel toe.

De energie die uit de reststoffen van larven- en algenkweek kan worden gewonnen, wordt gebruikt voor de eigen activiteiten en deels ook afgezet in de omgeving, zo is het plan.

Een van de stappen die nu worden gezet in het circulair maken van agrarische bedrijfsprocessen, is het toepassen van een plasmareactor. Dat is een luchtwasser 2.0 die ammoniak uit een pluimvee of varkensstal niet alleen afvangt, maar ook verwerkt tot een basisstof voor kunstmest, zonder toevoeging van chemicaliën. Daarmee brengt deze luchtwasser de reinigingskosten fors naar beneden, terwijl de effectiviteit op peil blijft.

Agropolis in het Belgische Kinrooi is incubator voor agrarische innovatie.
Agropolis in het Belgische Kinrooi is incubator voor agrarische innovatie. © Joost de la Court

De plasmatechniek wordt tot nu toe alleen op beperkte schaal in de glastuinbouw toegepast. Maar het Nederlandse bedrijf VitalFluid denkt er samen met de Katholieke Universiteit Leuven de intensieve veehouderij mee verder te kunnen helpen door de toepassing in een luchtwasser.

De Vlaamse minister van landbouw, Jo Brouns, staat bij de presentatie van het plasmaproject in Kinrooi stil bij de voordelen van bilaterale samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen op het gebied van landbouwinnovatie. 'De problemen in Nederland en Vlaanderen op het gebied van milieu en de aanpak van de klimaateffecten zijn gelijklopend. Om deze aan te pakken, hebben we maar één keuze: verduurzamen om het evenwicht met de natuur te herstellen. De landbouw is daarin een frontsoldaat.'

Ambitie

Samen sta je sterker. Brouns heeft dan ook hoge verwachtingen van de Nederlands-Vlaamse samenwerking. 'De uitdagingen zijn hetzelfde. Onze ambitie is om Vlaanderen en Nederland de meest duurzame regio van de wereld te maken op het gebied van voedselproductie. En dat wordt ook al opgemerkt, zoals onlangs door de Washington Post.'

Niet alleen in circulaire technieken wordt op Agropolis onderzoek verricht. Zo liggen er proeven in de veredeling voor de productie van verse sojabonen, ofwel edamame, van het Belgische bedrijf Storm Seeds. Dat wil de teelt aanpassen aan de klimaatomstandigheden in West-Europa en heeft al zo'n 300 hectare aan productie uitstaan in Flevoland.

Bankerfields

Het bedrijf IPM Impact wil via de aanleg van bankerfields in percelen de natuurlijke weerbaarheid van gewassen verbeteren en tegelijk de biodiversiteit vergroten. Bankerfields zijn bloemenperken die zich in het veld bevinden op de paden van de spuitsporen, in plaats van aan de rand van het veld. De planten in de bankerfields trekken natuurlijke vijanden aan die onder andere trips in uien beheersen. IPM Impact zet hier voornamelijk facelia voor in.

Zo kon in proeven met uienpercelen het aantal bespuitingen worden teruggedrongen van vijftien tot twintig naar maximaal drie. Tegelijk gaat het aantal insecten, vlinders en hommels in een perceel met bankerfields spectaculair omhoog, net als het aantal akkervogels, zegt directeur Guido Sterk van IPM Impact.

Sterk trekt regelmatig naar Nederland om zijn systeem toe te lichten en krijgt daar goede response op. 'Boeren zijn bereid hiervoor grond af te staan, als er een voordeel in schuilt voor gewasbescherming én imago. Er zit dus nog veel moois en positiefs voor de natuur in', belooft hij.

Veel in hun mars

'De Vlamingen zijn bescheiden maar hebben veel in hun mars', stelt landbouwraad Carla Boonstra van de Nederlandse ambassade in Brussel. 'Ze doen niet onder voor de Nederlandse land- en tuinbouw als het gaat om innovatie. Dat maakt samenwerken interessant.' Ze noemt innovatieve teelttechnieken, waterbeschikbaarheid en eiwittransitie als onderwerpen waarin partijen uit beide landen elkaar kunnen vinden.

Samen lobbyen bij de Europese Unie in Brussel voor een gelijk speelveld kan ook zijn vruchten afwerpen, zegt Boonstra. 'Er komt veel nieuwe Brusselse regelgeving aan, evenals Europese verkiezingen en het Europese voorzitterschap van België in 2024. Er komt een belangrijke periode aan.'

Agropolis stimuleert publiek-private samenwerking
Het agrarisch centrum Agropolis is opgezet door de Vlaamse overheid in samenwerking met een aantal investeringsmaatschappijen, onder andere het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen. Bedrijven die zich er vestigden, zijn bijvoorbeeld actief in circulaire energieopwekking, duurzame gewasbescherming, bedrijfsautomatisering en plantveredeling. Agropolis is een van de zeven incubatoren van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM. Het herbergt start-ups en gevestigde bedrijven in de land- en tuinbouw en is daarmee tevens ontmoetingsplaats voor ondernemers en onderzoekers. Inmiddels zetelen er ook bedrijven met een Nederlandse link, waaronder Pleunis Biochamp, Laumans Techniek en Giga Storage. Naast grensoverschrijdende kruisbestuiving is via Agropolis ook sprake van samenwerking tussen de universitaire wereld en het bedrijfsleven. Zo ontwikkelden onderzoekers van de Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen een innovatieve technologie om ammoniak op te vangen uit de ventilatielucht van gesloten kippen- en varkensstallen. De praktische toepassing gebeurt in samenwerking met het Nederlandse bedrijf VitalFluid en het op Agropolis gevestigde GL-Projects. De proefopstelling wordt gebouwd met steun van de Vlaamse regering.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.