Routekaart+van+student+helpt+potenti%C3%ABle+varkenshouders
Nieuws
© Eigen foto

Routekaart van student helpt potentiële varkenshouders

Bart Stegink uit het Overijsselse Bathmen heeft voor zijn afstudeeropdracht aan Aeres Hogeschool Dronten een routekaart ontwikkeld voor jonge varkenshouders. Deze kaart voert in twaalf stappen langs alle thema's die een rol spelen bij de vraag of jongeren varkenshouder willen worden of niet.

Stegink studeert Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness. Hij heeft de ambitie om het vermeerderingsbedrijf van zijn ouders over te nemen. Voor zijn studie liep Stegink stage bij de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Daar ontstond het idee voor de routekaart. 'Ik wilde wat doen voor jonge varkenshouders. De kennis die ik heb, delen met andere varkenshouders', licht de student toe.

De strak vormgegeven routekaart lijkt op een kralenketting waar een weg tussendoor slingert. Het is bijna symbolisch voor de zoektocht die jongeren tussen hun 18de en 25ste afleggen. De twaalf kralen hebben elk een eigen thema. De eerste en laatste daarvan noemt Stegink de belangrijkste. Bij de eerste kraal draait het om de vragen: wat wil ik en wat maakt mij gelukkig? Op de laatste kraal staat een blije varkenshouder, die aan de slag gaat met toekomstgericht ondernemen.

Websites

De tussenliggende kralen zijn gewijd aan thema's waarmee startende ondernemers of bedrijfsopvolgers te maken krijgen. Denk aan onderwerpen als visie op de varkenshouderij, sectorale opgaven, license to produce, wet- en regelgeving, marketing, vergunningverlening, financiering, kringlooplandbouw, concepten en korte keten. Achter de tekst in iedere kraal hangen relevante websites.

De routekaart ziet er zo voor de hand liggend uit dat het spontaan de vraag oproept 'waarom was dit er nog niet?'. Als 26-jarige is Stegink goed thuis op de computer en in het zoeken van informatie. Maar ook hij liep er tegenaan dat ogenschijnlijk voor de hand liggende informatie soms onvindbaar is.

Tijdgebrek

Relevante informatie boven water krijgen gaat gepaard met veel clicks en dat kost tijd. 'Als je werkt of een bedrijf runt, dan heb je die tijd gewoonweg niet. Kennis bundelen blijkt best lastig', zegt de student. Voor jonge, potentiële varkenshouders biedt de routekaart veel waardevolle, niet-commerciële informatie.

'De uitdaging is om de kaart actueel te houden. Ik heb de routekaart in december opgeleverd en er zijn nu al enkele dingen veranderd', zegt Stegink. Wie de routekaart actueel zal houden, is nog niet duidelijk.

Positieve reacties

De student heeft al veel positieve reacties ontvangen op de routekaart. Door te werken aan de kaart, kreeg hij zelf ook nieuwe kennis, heeft hij zijn netwerk vergroot en ging hij nadenken over zijn eigen toekomst en de vraag waar kansen liggen.

'In de toepassing van kunstmatige intelligentie zie ik voor de varkenshouderij grote mogelijkheden. De vraag wat een varkenshouder in de toekomst zelf doet en welke werkzaamheden worden overgenomen door computers vind ik mateloos boeiend', zegt Stegink. Zijn stage bij de POV gaf hem ook het inzicht dat hij geen kantoorman is: 'Ook al waren de collega's bij de POV super. Toekomstgericht bezig zijn en anderen helpen, blijken voor mij belangrijk.'

Toekomst

Stegink is ook bestuurslid is bij het Overijssels Agrarisch Jongeren Kontakt. Hij vindt het belangrijk dat er voldoende jonge varkenshouders blijven. 'Zodat we met elkaar uitdagingen aan kunnen gaan om een sterke toekomst voor de sector te waarborgen. Ik hoop dat er snel een nieuw kabinet komt dat jonge boeren de duidelijkheid geeft waar ze al jaren op wachten. De laatste landbouwminister heeft dat ook niet kunnen bieden. Er moet wat gebeuren', vindt hij.

De impasse waarin Nederland zit met klimaat, water, milieu en dierenwelzijn frustreert en zet (jonge) ondernemers klem, vervolgt Stegink. 'Vorige week bijvoorbeeld is een wetswijziging in het kader van de Wet dieren aangenomen, maar we weten nog steeds niets. Provincies en gemeenten geven nog steeds geen vergunningen af en banken geen financiering.'

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.