Besparing+25+procent+met+variabele+dosering+bodemherbiciden
Nieuws
© Middenformaat

Besparing 25 procent met variabele dosering bodemherbiciden

Voor het variabel toedienen van bodemherbiciden is een app beschikbaar via Akkerweb om zelf taakkaarten te maken. Eerste testen met deze app op praktijk- en proefpercelen wijzen uit dat een besparing van 25 procent op het herbicidengebruik goed mogelijk is.

De testen met de VRA (Variable Rate Application) Bodemherbiciden zijn in 2017 en 2018 uitgevoerd op proefbedrijf Valthermond, de Forward Farm in Abbenes, bij Van den Borne Aardappelen in Reusel en bij enkele akkerbouwers die deelnemen aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL).

Naast de besparing van 25 procent op het middelengebruik ten opzichte van standaard is er volgens specialist precisielandbouw Corné Kempenaar van Wageningen University & Research (WUR) sprake van minder groeiremming in het gewas door de gemiddeld verlaagde dosering voor de onkruidbestrijding.

Lutumpercentage en grondsoort

De VRA Bodemherbiciden is ontwikkeld door de WUR en Agrifirm met hulp van de bedrijven Agrometius, Bayer en Kverneland in verschillende projecten. Doel is om herbiciden met een bodemwerking op basis van bodemeigenschappen als organischestofgehalte, lutumpercentage en grondsoort variabel te doseren.

Het principe is in grote lijnen erop gebaseerd dat op lichtere gronden en gronden met lagere gehalten aan organische stof een lagere dosering van de bodemherbiciden volstaat voor een goede werking.

Voor het zelf maken van een taakkaart kunnen akkerbouwers de betreffende app gebruiken via Akkerweb. Daarnaast is een app beschikbaar om onder meer bodemkaarten van percelen te bestellen. Kempenaar vertelt dat deze laatste app ontwikkeld is in het kader van het grote Europese project voor precisielandbouw IOF2020. Hij is daarvan deelprojectmanager.

Variabel poten

Naast het variabel toedienen van bodemherbiciden wordt binnen IOF2020 op basis van de bodemkaarten geëxperimenteerd met het variabel poten van aardappelen. Doel van dit experiment is efficiënter gebruik van pootgoed en het realiseren van hogere opbrengsten en een betere maatsortering van de te oogsten aardappelen.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.