Veriscan+MSP3+scoort+als+beste+bij+bodemscansystemen
Nieuws
© NPPL

Veriscan MSP3 scoort als beste bij bodemscansystemen

De Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) heeft zes bodemscansystemen vergeleken op zandgrond in het Overijssels Lemelerveld en op dalgrond in het Drentse Lemelerveld. Wat betreft nauwkeurigheid komt de Veriscan MSP vaak als beste uit de bus.

Onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten en Wageningen University & Research (WUR) hebben vijftig bodemmonsters genomen die als referentie dienden voor de bodemscans van zes leveranciers. Het gaat om BioScope, Aurea Imaging/Dronewerkers, CNH, Loonstra & Van der Weide, Soil Masters en Vantage Agrometius.

De digitale kaarten van de bodemscans geven inzicht in de hoeveelheid organische stof, lutum en pH, bruikbare informatie voor precisielandbouw. De diverse bodemscans gebruiken verschillende sensorsystemen, wat voor het scannen van verschillende type bodems gevolgen kan hebben.

PH-kaart en organischestoffenkaart

Uit de testen op het zandgrondperceel in Lemelerveld kwam de Veriscan MSP3 van Vantage Agrometius voor zowel de pH-kaart als de organischestoffenkaart het beste uit de test als het gaat om nauwkeurigheid. In Valthermond kende de Veriscan MSP3 bij pH-kaarten ook de hoogste nauwkeurigheid.

Loonstra & Van der Weide was bij het perceel in Valthermond met de kaart voor organische stoffen het meest nauwkeurig, maar het verschil met de Veriscan MSP3 bleek minimaal. Loonstra & Van der Weide was uiteindelijk de enige leverancier die een lutumkaart leverde, omdat het aanwezige lutumgehalte op de percelen erg laag is.

Zandgrond

Wat de onderzoekers opvalt, is dat in algemene zin bodemscans op het zandgrondperceel in Lemelerveld een lagere correlatie kennen dan bij de eerdere vergelijkingen van bodemscans op zavelgrond en kleigrond. De lutumkaart werd door slecht één leverancier aangeleverd, maar ook hier is de correlatie niet hoog.

Een andere reden voor tegenvallende resultaten is dat de locaties van de referentiemonsters niet gelijkmatig over het perceel zijn verdeeld. Positief is dat bij de vergelijking op het dalgrondperceel in Valthermond de nauwkeurigheid van de goed presterende bodemscanners nog hoger is dan normaal.

Overkoepelende conclusie

De onderzoekers melden in een overkoepelende conclusie dat vooral organische stoffen kunnen worden gemeten met bodemscanners. 'PH is mogelijk en laat wat betreft absolute afwijking geen extreme afwijkingen zien. Lutum is daarentegen gebaseerd op één lutumkaart en is slecht te bepalen met grote afwijkingen ten opzichte van de daadwerkelijke lutumgehalten', meldt NPPL.

Gerard Hoekzema, bedrijfsleider op WUR-proefbedrijf Valthermond, vielen bij de vergelijking meerdere zaken op. In het onderzoek meldt hij dat bodemscans voor organischestofkaarten goed overeenkwamen met de eigen kennis over het perceel. Bij de pH-kaarten had Hoekzema 'weinig gevoel' omdat dit niet met het oog is te zien.

Details

Nauwkeurigheid alleen is niet alles. Volgens de bedrijfsleider van WUR-proefbedrijf Valthermond kan de presentatie van informatie belangrijk zijn. De gedetailleerdheid per kaart is daarbij wisselend. Sommige kaarten tonen bijvoorbeeld losse punten, andere kaarten laten meer vakken zien. Hoekzema herkent zich het meest in de kaart van Dronewerkers, omdat deze wat betreft visualisatie het best is vormgegeven.

NPPL-deelnemer Sjaak Huetink uit Lemelerveld herkent zich bij organische stof het meest in de kaart van Veris MSP3. Op de tweede plaats volgt de organischestofkaart van Loonstra & Van der Weide.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.