Gps%2Dontvangst+belangrijk+bij+autonome+veldrobot
Nieuws
© Inagro

Gps-ontvangst belangrijk bij autonome veldrobot

Bij een autonome veldrobot is een goede gps-ontvangst belangrijk om korte stilstanden te voorkomen. Als het gps-signaal even wegvalt, stopt de veldrobot. Dat meldt Inagro.

Het Belgische onderzoeksinstituut testte een Dino-schoffelrobot van het Franse merk Naïo Technogies, die door Abemec is geleverd. De robot is ingezet in de gewassen prei, rode biet en sla.

Inagro wil graag ervaring opdoen om telers te kunnen adviseren. Op het biologische deel legden onderzoekers daarom dit jaar enkele teelten aan met de mogelijkheid om te schoffelen met een veldrobot. Mechanische onkruidbestrijding wint aan belang nu het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen vaker onder druk staat.

Camera voor gewasherkenning

De Dino-robot is uitgerust met een gps van Septentrio en heeft een Garford-camera voor gewasherkenning. De robot kan worden uitgerust met schoffelbladen, schoffelborstels, egtanden en vingerwieders. Hij kan zo in diverse teelten schoffelen.

Inagro experimenteerde in een groter veld biologische prei, veldjes rode biet en veldjes sla. De Dino-robot kwam een eerste keer naar België tijdens de biovelddag op 24 juni. De veldomstandigheden waren die dag vrij nat en door problemen met het gps-correctiesignaal kon er niet worden geschoffeld. Uiteindelijk schoffelde het onderzoeksinstituut een eerste keer op 9 juli onder te natte omstandigheden.

Ervaringen in sla

In sla werd in elke rij heen en terug geschoffeld. Ondanks de diepere plantsporen kon de robot in de rij behoorlijk wat onkruid verwijderen. Aan de meeste bleef wel een aardige kluit aarde vasthangen. Met de regen van de dagen nadien was hergroei onvermijdelijk.

De rijen rode bieten waren niet helemaal rechtlijnig gezaaid. Toch stelden de onderzoekers vast dat de camera de rijen goed kon volgen en bijgevolg de schoffelbalk correct bijstuurde om tussen de rijen in te blijven. Het gaf een bevredigende indruk.

Problemen bij prei

Bij prei werden de rijen per twee geschoffeld. Hier bleek dat de rijafstand van 70 centimeter vrij breed was om door de camera als twee gewasrijen te worden herkend. Voor een betere herkenning zou de Garford-camera hoger moeten worden gemonteerd. De aanwezigheid van aardappelopslag zorgde voor problemen waardoor lokaal enkele preiplanten sneuvelden.

Volgend jaar test Inagro nog meer met dezelfde robot. 'Wat we alvast meenemen in de aanleg van de proefveldjes, is dat deze bij voorkeur aangelegd worden met gps en dat ze vlak moeten liggen', meldt het onderzoeksinstituut. Abemec gaat de aansturing vanuit de camera optimaliseren. Daarmee hoopt Inagro stappen voorwaarts te zetten.

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.