Michael+Schippers%3A+%27Het+netwerk+van+weerstations+levert+ons+meer+werkbare+dagen+op%27
Kennispartners AgroExact
© Kennispartner

Michael Schippers: 'Het netwerk van weerstations levert ons meer werkbare dagen op'

Welke gevolgen heeft bodembewerking voor het vocht in de grond? Dat wil akkerbouwer Michael Schippers graag weten. Met de bodemvochtsensoren van AgroExact onderzoekt hij hoe hij de grond zo kan bewerken dat er zo min mogelijk vocht verloren gaat.

Bodemvochtsensoren en ook weerstations met uitgebreide metingen van neerslag, temperatuur en luchtvochtigheid in het gewas helpen Michael Schippers met de uitdagingen waar hij als akkerbouwer in het Zeeuwse Nieuw Campen voor staat. Met de zee dichtbij kan het weer nogal eens wisselen. De buien vallen heel lokaal en daarmee zijn er ook grote verschillen in bodemvocht.

Daarnaast kan Schippers, wegens een gebrek aan zoetwater, zijn land niet beregenen. 'We draaien het dus om. We beregenen niet maar kijken hoe we het vocht zo goed mogelijk in de grond kunnen vasthouden.'

De akkerbouwer verenigde zich met drie collega's in een vof. Samen bewerken ze 350 hectare grond in Nieuw Campen waar ze onder andere aardappelen, suikerbieten, tarwe en uien verbouwen.

Ik kan snel schakelen tussen de percelen omdat het op de ene plaats meer of minder heeft geregend

Michael Schippers, akkerbouwer in Nieuw Campen

'Hoe kunnen we de grond het best bewerken zonder vochtverlies?' Met deze vraag in het achterhoofd stapte Schippers naar Fabulous Farmers, een Europees project dat boeren helpt in het gebruik van functionele agrobiodiversiteit waardoor zij minder afhankelijk worden van externe input en de efficiëntie van natuurlijke hulpbronnen kunnen verhogen.

'Ik wilde kunnen meten. Wat doet bodembewerking met het vocht in de grond. Fabulous Farmers bracht me in contact met AgroExact. Sinds dit jaar heb ik drie bodemvochtsensoren en toegang tot hun netwerk van weerstations voor een project van drie jaar. Mijn doel is in die tijd te onderzoeken wat de grondbewerking – spitten, cultivatoren, ploegen of juist niet bewerken – doet met het bodemvocht.'

'Wat ik wil leren, is hoe de bodem reageert op bewerking', zegt Schippers. Kennis opdoen, daar draait het hem om. Als dit project is afgerond, dan blijft hij de sensoren gebruiken. 'Ze zijn ook handig om de neerslag en het microklimaat te kunnen meten', vindt hij.

Akkerbouwer Michael Schippers. Foto: David Hilberink
Akkerbouwer Michael Schippers. Foto: David Hilberink © Kennispartner

'Ik gebruik de sensoren nu al bij het spuiten van bijvoorbeeld schimmelbestrijding', zeg Schippers. 'Daarvoor moeten we waarden weten zoals de luchtvochtigheid, de bodemtemperatuur, de thermiek en hoeveel verdamping dat teweegbrengt. Dit is allemaal toegevoegd aan de app van AgroExact. Ze timmeren echt aan de weg. Als je bent aangesloten bij het netwerk van AgroExact, kun je de informatie van meerdere weerstations lezen, dat is het mooie. Zo kun je de kennis delen.'

• Kijk voor meer informatie op agroexact.nl


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner AgroExact

AgroExact

AgroExact stelt gebruikers in staat werkzaamheden op het land efficiënter te plannen en gewassen optimaal te beregenen door beter inzicht te bieden in het... Lees verder

© 2020 Smartfarming.nl is een uitgave van AgriPers bv.